Regeringen backar om Västsahara

Oued_Kraa_ Western_Sahara_f_jbdodane_cc_by_nc

KOMMENTAR: Fredagen 16 januari gav regeringen besked om att Sverige inte kommer att erkänna Västsahara. På regeringskansliets hemsida hänvisas till den översyn av frågan som ambassadör Fredrik Florén utfört. I översynen konstateras att ”de folkrättsliga förutsättningarna för ett erkännande av Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken Västsahara inte är uppfyllda”. Där sägs också att ”stöd bör ges till den FN-process där generalsekreteraren aviserat nya initiativ”.
Regeringens besked kom överraskande och måste ses som en politisk kovändning. År 2012 röstade en majoritet av riksdagen – bestående av S, Mp, V och Sd – för att Sverige borde erkänna Västsahara. Dessutom har socialdemokraterna sedan 2009 ett kongressbeslut om saken och vid riksdagsvalet 2014 var frågan om Västsaharas rätt till självständighet upptaget i partiets valplattform. Invändningen att ”de folkrättsliga förutsättningarna inte är uppfyllda” är förvånande. I praktiken är det en beskrivning av att Västsahara är i avsaknad av en regering som kontrollerar statens territorium. Men det är ett parallellfall till den situation som palestinierna lever under och direkt efter sitt regeringstillträde 2014 erkände de röd-gröna Palestina. Regeringens nya hållning är i sanning inkonsekvent.

Tidskriften Västsahara har på sin hemsida (19/1), genom chefredaktören Lena Thunberg, kommenterat regeringens besked. Hon ger inte mycket för regeringens tal om stöd till FN-processen:
– FN:s avkoloniseringsplan från 1991 är sedan flera år skjuten i sank. Marocko vägrar att acceptera ett självständigt Västsahara. Bundsförvanten Frankrike har vetorätt i FN:s säkerhetsråd. UD meddelar att full kraft ska läggas på att stödja FN-processen, den process som alltså misslyckats i 25 år.
Varför har då regeringen gjort denna kovändning? Tidskriften Västsahara skriver:
– Påtryckningar på Sverige att inte erkänna Västsahara har säkert varit mycket starka. En plats i det handlingsförlamade Säkerhetsrådet lockar tydligen också.

Påtryckningarna handlar om att den marockanska regeringen i höstas plötsligt hävdade att man fått vetskap om att den svenska regeringen bestämt sig för att erkänna Västsahara: en delegation skickades hit, en bojkott av svenska varor inleddes och IKEA tvingades att skrinlägga öppnandet av ett varuhus i Marocko. Frågan om Säkerhetsrådet handlar om att Sverige kandiderar för en plats i rådet från hösten 2016 och två år framåt. Regeringen räknade troligen här med att Sverige, om det erkände Västsahara, riskerade att få hela det mäktiga Arabförbundet mot sig.
Regeringens tillvägagångssätt verkar även bottna i en anpassning till det övriga EU. Sverige har tidigare alltid vänt sig mot det handelsavtal mellan EU och Marocko som inbegriper fiske- och jordbruksprodukter från Västsahara. Men nu, när EU-domstolen överraskande ogiltigförklarat avtalet, har Sverige –  tillsammans med övriga EU-länder – överklagat domstolens beslut. Att Marocko är transitland för stora mängder flyktingar som försöker att ta sig mot Europa har säkerligen också en betydelse i sammanhanget. Liksom i fallet Turkiet strävar EU efter att tala med en röst och upprätthålla goda relationer med regimen i Rabat, medan regimen i gengäld ska täppa till flyktingvägen över Gibraltar sund.

Sammantaget kan man utifrån fallet Västsahara fråga sig vart svensk utrikespolitik är på väg, eller som Tidskriften Västsahara skriver:
– Den röd-gröna regeringens beslut att inte erkänna Västsahara är inte bara upprörande, principlöst och fegt. Det är skamligt och skickar svensk utrikespolitik ljusår tillbaka i tiden.

Anders Karlsson

 

VÄSTSAHARA:

Västsahara är geografiskt  beläget i norra Afrika söder om Marocko. Berlinkonferensen 1884-85 tilldelade Spanien landet. efter Franco, 1975, avtalade Spanien med Marocko och Mauretanien om ett övertagande av styret av Västsahara. 1979, drog sig Mauretanien ur avtalet och Marocko blev ensam ockupationsmakt.
De Afrikanska staternas organisation, AU; (där kontinentens alla länder utom Marocko är medlemmar) har erkänt sahariernas rätt till självbestämmande. Dessutom har Internationella domstolen i Haag underkänt alla Marockos territoriella krav på Västsahara. Till dags dato har 64 stater erkänt Västsahara.

Dela