Stockholm: Förhandlingar om hyran har strandat

▶ Allmännyttan vill höja hyran med på 2,4 procent nästa år

▶ För högt krav i pandemi-tider menar Hyresgästföreningen

▶”Vi har en helt annan uppfattning av hur ekonomin ser ut”

INTERVJU

Efter månader av tuffa förhandlingar om 2021 års hyra mellan Hyresgästföreningen och Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag; Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder, har bolagen nu valt att avbryta förhandlingarna sedan parterna inte kunnat enas. Bostadsbolagen yrkade först på 2,8 procent hyreshöjning från 1 januari 2021, och gick till sist ner till 2,4 procent. Men det är för hög hyreshöjning, tycker Hyresgästföreningen, speciellt med tanke på många hyresgästers svåra ekonomiska situation under Corona-pandemin, samtidigt som bostadsbolagen har kunnat spara i ladorna det senaste året.

Anders Öhrling. Foto: Privat.

Internationalen har talat med Anders Öhrling, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen, som förklarar läget.
– Vi från Hyresgästför­eningens sida anser att de tre allmännyttiga bolagen har en väldigt stark ekonomi just nu och därför inte kan komma med ett sådant högt krav, som till och med är högre än den senaste hyreshöjningen. För året 2020 fick de 1,9 procent i hyreshöjning, vilket innebar att de blev överkompenserade, skulle det visa sig, för när vi slöt avtalet var det ju ingen som såg att pandemin skulle komma. Sen i mars-april när pandemin slog till, så har BNP och alla ekonomiska siffror sprungit ner i källaren. Men bostadsbolagen har kunnat spara sina pengar, eftersom mycket av det planerade underhållet, som hyreshöjningen skulle betala för, blivit stoppat och pausat av pandemin, eftersom man inte har kunnat gå in i folks lägenheter, säger han och fortsätter:
– Så på så sätt har bolagen fått en ännu starkare ekonomi nu under 2020, och då när deras bud inför 2021 är 2,4 procents hyreshöjning så anser vi att det är orimligt. Vi har en helt annan uppfattning av hur ekonomin ser ut i Sverige och hur ekonomin ser ut för hyresgästerna. Vi tycker att bostadsbolagen måste ta ett samhällsansvar inför nästa år och hålla tillbaka på sina krav.

Vad tycker ni vore en rimlig hyreshöjning?
– Hittills är Malmös Kommunala bostadsbolag MKB det enda större allmännytta bostadsbolag som har gjort upp om hyran och de har satt hyreshöjningen på 0,75 procent från och med första april nästa år, vilket blir 0,5 på årsbasis. Det känns ju mera rimligt i dessa tider. Något på den nivån skulle vi också kunna tänka oss, säger Anders Öhrling och fortsätter:
– Sen finns det ett mindre allmännyttigt bolag som till och med har gått med på att frysa hyreshöjningen helt för 2021. Så många hyresvärdar har förstått allvaret nu, men inte de i Stockholm. Därför har vi kört fast!
Han påpekar att den uppgörelse som görs med allmännyttan också brukar avgöra vilka nivåer de privata hyresvärdarna kommer att kräva i hyreshöjning sen, så det är fler än bara allmännyttans hyresgäster som påverkas av det här.
– De privata hyresvärdarna brukar avvakta tills det är klart med allmännyttan, och sen anpassa sig efter det.

Vad händer nu?
– Det som händer nu är att den här frågan går till Hyresmarknadskommittén, som är en medlingsorganisation dit dels Sveriges Allmännytta och dels Hyresgästföreningen utser folk, så får de titta på det här nu och avgöra tvisten. Först ska bostadsbolagen göra sin inlaga och sen får vi komma med våra synpunkter, och sen fattar Hyresmarknadskommittén ett beslut. Och hur lång tid det dröjer innan det är avgjort det vet jag inte, det beror på hur många andra ärenden de har, säger Anders Öhrling.
Och om beslutet drar ut på tiden kan hyresgästerna få stå inför en retroaktiv skuld från och med 1 januari 2021.

Per Leander

Dela