”Det behövs en offensiv rörelse för hyresgäster”

Kristofer Lundberg Foto: Tammam Alnadaf / Offensiv

▶ En ny plattform för hyresgästers kamp har bildats

▶ Ska vara mer kampbetonad än Hyresgästföreningen

▶ Tar sikte på protestdag mot marknadshyror 12 september

I mitten av maj lades grunden för en ny bostadspolitisk plattform, när hyresrättsaktivister från 18-aprilmommittén samlades i Göteborg och enades om att bilda en ny kamporganisation. En av initiativtagarna var Kristofer Lundberg från Rättvisepartiet Socialisterna, som tidigare i våras uteslöts ur Hyresgästföreningen, av vad han själv menar var politiska skäl. Till Internationalen säger han att den nya organisationen, som ännu inte har något namn, ska vara en mer kampbetonad gräsrotsrörelse än Hyresgästföreningen.
– 18-aprilkommittén bildades inför protestdagen mot marknadshyror och har sedan dess både vuxit och breddats från att ha varit ett initiativ som en kommitté inom Hyresgästföreningen för att organisera en demonstration, till att bli en plattform av både individer inom och utanför hyresgästföreningen som ser ett behov av en kämpande och demokratisk hyresgäströrelse, säger Kristofer Lundberg.
– Just nu pågår diskussioner om hur man ska bygga den här organisationen, vad den ska heta och vilket politiskt program som ska antas.

Vad kan det bli för ett program?
– Vi vill ta upp kampen mot marknadshyra, ombildningar, utförsäljningar och renovräkningar. Men vi menar också att det behövs en social bostadspolitik, och en rörelse som inte bara driver en defensiv försvarskamp för att bevara status quo, utan en offensiv rörelse som kan komma med visioner om vilken typ av samhälle vi vill leva i. På det sättet vill vi hitta tillbaka till vad hyresgäströrelsen var när den byggdes upp, men som har tappats på vägen, säger Kristofer Lundberg.
– Visst behöver vi dialog med politiker och förhandlingar med bostadsbolagen, men vi tror att det behövs en mycket mer kämpande rörelse och det är det som helt enkelt har tagit sig uttryck i och med bildandet av denna plattform.

Den nya rörelsen är dock inte tänkt att bli en konkurrent till Hyresgästföreningen, utan ett komplement.
– Vi har enats om att vi inte är en konkurrerande organisation, utan vi har bildat en plattform för aktivister, oavsett om du väljer att vara med i Hyresgästföreningen eller utanför. Vi vill skapa en enighet bland de som ser behovet av en kämpande hyresgäströrelse, säger Kristofer Lundberg och fortsätter:
– Det var väldigt många som blev besvikna i och med uteslutningen av mig ur Hyresgästföreningen, och många som då valde att lämna. Vi ser att det finns ett behov av att behålla organiseringen bland aktivister som är missnöjda med Hyresgästföreningen, och därför har den här plattformen fått fortleva. De som är med är alltifrån förtroendevalda inom Hyresgästföreningen, till lokala bostads­politiska aktivister och forskare.

Hur går ni vidare?
– Nu är vi i en väldigt speciell situation på grund av corona-pandemin, så det har varit svårt att organisera sig. Men vi har valt en interim-ledningsgrupp på det möte som hölls 10 maj, och vi kommer att på nästa stormöte bredda den ledningsgruppen till att innefatta betydligt fler personer. Dels för att vi ser att det är så pass många som kontaktar oss nu så att vi behöver vara fler för att rodda arbetet, men också för att få en förankring ute i bostadsområdena. Vi ser också ett behov av att sprida oss inte bara över hela Göteborg, utan över hela landet. Där finns det frön till att växa, inte minst i Stockholm, Malmö och Uppsala, säger han.
– Och den 12 september är tänkt som nytt datum för den stora demonstrationen mot marknadshyror som vi skulle ha hållit den 18 april men tvingades ställa in. Där bjuder vi in folk och arbetarrörelsen brett. Vi ser det som positivt om vi kunde samla både de traditionella folkrörelserna, som de traditionella arbetarorganisationerna och de politiska partierna. Det blev ju en digital demonstration istället den 18 april, som har nåtts av över 35 000 personer på nätet, vilket visar att vi har en stor publik som följer vad vi gör, avslutar Kristofer Lundberg.

Per Leander

Dela