Marxistiska Kerala klarar Coronakrisen

KK Shailaja har varit hälso­minister i Kerala sedan 2016. Foto: Anand Anil.

▶ Indiska Kerala har cirka 35 miljoner invånare

▶ 524 Covid-19 fall och fem döda i provinsen

▶ Samhällsmodellen viktig för framgången i kampen

KOMMENTAR

Runt om i världen brottas regeringar och myndigheter med hur de ska stoppa eller åtminstone lindra följderna av Covid-19. Den svenska strategin har – framförallt av sympatisörer till extremhögern – kritiserats för att inte bromsa smittspridningen tillräckligt. Om dessa kritiker söker ett föredöme när det gäller att stoppa viruset, så kan de paradoxalt nog finna det i den vänsterstyrda provinsen Kerala i södra Indien.
Den som har kommit att per­sonifiera Keralas framgånga­r när det gäller att bekämpa Corona­pandemin, är den 63-­åriga kvinnliga folk­hälso­ministern KK Shailaja. Hon är medlem i Indiens marxistiska kommunistparti och föddes i en familj bestående av politiska aktivister som bland annat kämpade mot förtrycket av Indiens så kallade oberörbara.

Den före detta naturvetenskapsläraren reagerade snabbt när hon i mitten av januari hörde talas om hur det nya viruset hade drabbat Kina. Hon sammankallade sin krisgrupp och satte upp ett krisrum. Dessutom såg hon till att detsamma skedde ute i Keralas 14 distrikt. När ett flygplan från Kina landade i provinsen några dagar senare, togs temperaturen på samtliga passagerare. De tre som visade sig ha feber, och sedermera också Covid-19, fördes till ett sjukhus i närheten och övriga från planet placerades i hemmakarantän.
Denna form av testning och karantänförfarande tillämpades fortsättningsvis, men i slutet av februari spreds ändå viruset i Kerala. En familj, som hade varit i Italien, undvek att testas och hann träffa hundratals människor innan hälsomyndigheten hann spåra en Covid-19-smittad person tillbaka till dem. Efter att samtliga som hade varit i kontakt med familjen spårats upp och placerats i karantän, lyckades hälsomyndigheterna i Kerala även denna gång begränsa spridningen.

Den riktigt stora utmaningen kom när en stor grupp av arbetare återvände hem till Kerala efter att gulfstaterna drabbats av viruset i mars. Flera av dem var smittade och även de övriga sattes i karantän. När läget var som värst satt 170 000 människor i karantän i Kerala. De var strikt övervakade av vårdpersonal som gjorde regelbundna besök. De som placerats i karantän men saknade egen toalett försågs med boende på delstatsregeringens bekostnad. Detsamma gällde de migrantarbetare från andra delar av Indien som blivit strandade i Kerala.
De snabba och resoluta åtgärderna har gett ett mycket gott resultat i fråga om att stoppa smittspridningen. Kerala, med cirka 35 miljoner invånare, hade i mitten av maj bara haft 524 konstaterade fall av Covid-19 och fem dödsfall. Det kan jämföras med över 3000 dödsfall i Sverige, över 30 000 i Storbritannien och nära 90 000 döda i USA.
KK Shailaja menar själv att spridningen av nipahviruset i Kerala 2018 gjorde att hon hade en bättre beredskap för den nya virussjukdomen. I samband med nipahutbrottet förberedde sig människor på att fly från de drabbade områdena vilket riskerade att leda till en förvärrad situation. I likhet med Covid-19 finns inget vaccin mot nipah och det är dessutom ännu dödligare för de som smittas. I brittiska Guardian beskriver Shailaja hur hon själv reste till den by som var i centrum för utbrottet: ”Jag reste dit i ilfart med mina läkare. Vi organiserade ett möte på byarådets kontor och jag förklarade att det inte fanns någon anledning att fly eftersom viruset bara smittar vid direktkontakt.” När befolkningen i området fick klart för sig att viruset inte smittade, så länge de höll sig på minst en meter från en hostande person, blev de lugnade och valde att stanna.
För sin insats 2018 ses KK Shailaja redan som något av en hjälte. Förra året kom det till och med ut en film, Virus, inspirerad av hanteringen av utbrottet.

KK Shailaja lyfter också fram samhällsmodellen i Kerala som avgörande för framgången i kampen mot Covid-19. Den bygger på en landreform som begränsat storleken på lantegendomar och gjort fler bönder självägande. Vidare har ”Keralamodellen” bestått av rejäla satsningar på ett offentligt hälso- och utbildningssystem. Exempelvis så har alla byar en lokal hälsocentral. Kerala har också den högsta förväntade livslängden och den lägsta spädbarnsdödligheten av alla delstater i Indien. Detta kombineras med den högsta läs- och skrivkunnigheten. För KK Shailaja har det sistnämnda varit viktigt: ”Människor förstår varför de måste stanna hemma. Du kan förklara det för dem.”
När KK Shailajas parti kom till makten 2016 genomförde de också en modernisering av hälsovården som kom att vara av stor betydelse för att motverka spridningen av Covid-19. De skapade nämligen kliniker och ett register för luftvägssjukdomar. ”Det gjorde att vi kunde kartlägga samhällsspridningen av Covid-19” säger KK Shailaja till The Guardian.

Hittills har alltså Kerala lyckats otroligt bra med att hantera virusspridningen. KK Shailaja är dock medveten om riskerna för en andra våg. Den verkar också vara i antågande. Kerala har identifierat drygt hundra nya fall av Covid-19 den senaste veckan. Det handlar återigen om återvändande arbetare från gulfstaterna och övriga delstater i Indien. Ett stort problem är att identifiera smittade som kommer hem med bil eller buss. Vid flera tillfällen har det visat sig att det dessutom fått till följd att medresenärer smittats.
Regeringen har planerat för tre scenarion: A, B och C. Det sistnämnda är det värsta och inbegriper att rekvirera hotell, vandrarhem och konferensanläggningar för att kunna erbjuda 165 000 sjuksängar. Den stora begränsningen gäller dock personal och därför har lärare nu tränats upp för att kunna genomföra kontaktspårning. När allt detta är över hoppas KK Shailaja att hon, likt dessa lärare, ska kunna återgå till att undervisa.

Emma Lundström

Dela