”Vi är förda bakom ljuset”

Angered Hyresgästförening demonstrerar 5 nov 2019. Foto: Angered HGF.

Här följer en nerkortad version av Hyresgästföreningen Angereds egna kommentar rörande det ekonomiska underskott som använts av Hyresgästföreningens förbundsstyrelse som ett huvudskäl till att stänga av hela regionstyrelsen i Västra Sverige.

UTTALANDE

Angered Hyresgästförening är en av landets mest aktiva och levande. Vårt underskott i ekonomin har pekats ut som orsaken till att regionstyrelsen i Västra Sverige fråntagits sina befogenheter vilket hotar att lamslå regionen. Även om en välkomnar en utredning har många fördömt förbundsledningens odemokratiska åtgärder och hur det gått till.
Förra veckan blev Angereds egna utredning klar om det underskott som finns i den egna ekonomin. Vi har kommit fram till att vi betalat stora summor till ett annonsföretag för annonser vi inte beställt. Detta kunde inte ses till en början utan fakturorna fanns på region­kontoret.
Angered har skickat ett mail till Hyresgästföreningens ordförande och förbundschef med frågan om det är förbundet eller Angered som ska polisanmäla annonsföretaget.
Annonsföretaget har skickat felaktiga fakturor till Angered på 560 705 kr. Föreningen och regionkontoret hann betala 425 595 kr av dessa fakturor innan styrelsen förstått vad som pågick. Vi anser att annonsföretaget är skyldiga Hyresgästföreningen 425 595 kronor.
Angered har inte fått någon hjälp av regionkontoret att utreda ekonomin när underskottet först uppdagades. Inte heller regionordförande fick någon hjälp av regionchef trots att denna lovat att ta upp frågan med ekonomi. Flera av fakturorna fanns inte i Angereds pärm utan endast på regionkontoret då de mailat och godkänts av attestant, som dessutom arbetar på annonsföretaget.
I och med att förbundsledningen har stängt av regionstyrelsen och förbjudit denna att ha kontakt med regionkontoret har det varit svårt att utreda vad som skett, men föreningen tror sig nu ha en bra bild.
Hade regionens personalresurser kring ekonomiarbetet använts på ett öppet och effektivt sätt hade annonsföretagets bedrägeri kunnat stoppats innan underskottet växte till dessa summor.
Kontrollfunktionerna har inte fungerat. Angereds styrelse känner att vi förts bakom ljuset, vi har lurats av ett företag och ingen av de som borde kunnat se det har slagit larm. Om vi fått varningstecken under året skulle vi inte ha ett underskott, då hade vi kunnat agera i tid. Istället eskalerade felaktigheterna i slutet av året.
Av 46 fakturor från annonsföretaget är det bara åtta som handlar om beställda annonser. Beloppen och antalet fakturor ökar ju längre året går, trots att det inte finns någon koppling till beställda annonser från Hyresgästföreningen. Under andra halvåret skickas 26 fakturor, men bara fyra (!) är beställda annonser! Vi har den senaste månaden vid flera tillfällen begärt att annonsföretaget redovisar var de mottagit beställningen, var de skickat offert och vem som har bekräftat beställningen, de har inte presenterat underlag på annonserna som beställts i vårt namn.

Angered är ett föredöme när det gäller hyresgästkamp. Demonstrationer, massmöten, protester och en myllrande medlemsaktivitet har varit och är vår metod för att nå segrar för hyresgästerna och växa som organisation. Från tidigare år märks: stopp för renovräkningar, stopp för ombildning, stopp för utförsäljning, upprustning med nollalternativ och till och med återkommunalisering av fastigheter.
Med detta som bas sågs Angered som en tillgång för hela regions Västra Sverige och det var en av anledningarna till att Kristofer Lundberg – ordförande för Angered – också valdes till ordförande för regionen för två år sedan.
Under Kristofers och regionstyrelsens ledning har Hyresgästföreningen i regionen öppnats upp och blivit mer aktiv och använt sig av fantastiska tillgången i medlemsbasen som många gånger samlats i stora demonstrationer och som även gemensamt tagit initiativ till protestdagen mot marknadshyror och januariavtalet den 18 april.
Istället för att sluta upp i denna helt avgörande kamp har Hyresgästföreningens förbundsstyrelse vidtagit den exceptionella och chockerande åtgärden att stänga av och svartmåla hela regionstyrelsen, där en huvudanklagelse har varit Angeredsföreningens underskott.

Förbundsstyrelsen har slagit mot hela region Västra Sverige, de försöker sig på ett karaktärsmord på de som stått i täten för den nya hyresgästföreningens framgångar som förbundsledningen från första början varit motståndare till. Därför valde de att först gå ut i media, därför använde de en chockdoktrin mot hela styrelsen. Det är strategiskt gjort, avsätt samtliga med vaga anklagelser, var sedan tyst och skapa oro och misstänksamhet, peka sedan ut några som ansvariga för det i hopp om att splittra en annars enig styrelse.
Trots de hårda slagen från högavlönade chefer och toppar inom Hyresgästföreningen, politiker och fastighetsägare som hela tiden försämrar för hyresgäster, bostadsbolagen med sina hyreshöjningar samt nu också annonsföretagets bedrägeri hoppas Angered kunna fortsätta den bostadspolitiska striden. Vi vill se att möten med utredare och revisorer nu organiseras så vi kan presentera de fel och brister vi hittat.

Vi vet att vi har gjort vårt yttersta och lagt ner hundratals om inte tusentals timmar av oavlönat frivilligarbete för att göra det bästa för hyresgästerna, även om det på vissa ställen brustit har det inte varit medvetet från styrelsens sida.
Sedan underskottet bekräftats och regionstyrelsen stängts av, har vi inte gjort annat än utrett detta för att få svar. Vi har tagit ledigt från arbeten för att utreda och förstå vad som hänt, detta utan stöd.
Vi ser att Kristofer, regionstyrelsen och nu Angered fått betala ett högt personligt pris för något vi inte haft kännedom om.

Angereds Hyresgäs­tförening 11 mars 2020

Dela