”Hyresgästföreningen har inte råd med det här nu”

Kristofer Lundberg Foto: Tammam Alnadaf / Offensiv

▶ Ordföranden i Angered försvarar sig mot anklagelserna

▶ Kristofer Lundberg: ”Vi har blivit utsatta för bedrägeri”

▶ Varnade för underskott i höstas, men ingen lyssnade

INTERVJU

I början av februari blev hela styrelsen för Hyresgästföreningen i Västra Sverige fråntagen sina befogenheter, i samband med att förbundsledningen anklagade regionen och dess ordförande Kristofer Lundberg för ekonomiska oegentligheter. Det var länge oklart, inte minst för Lundberg själv, vad anklagelserna handlade om. Men enligt den utredning som snart väntas blir klar, framgår det att förbundet håller honom ansvarig för att hans förening i Angered har ett ekonomiskt underskott på runt 700 000 kronor till följd av annonser som Hyresgästföreningen inte har beställt. Själv säger han till Internationalen att Hyresgästföreningen är utsatt för bedrägeri av annonsföretaget, och att ledningen utnyttjar händelsen för att få bort honom.
– Det som jag och många andra med insyn i det här upplever är ju att det bara blir mer och mer tydligt att det är en politisk kampanj. Man bortser från att vi har utsatts för ett bedrägeri. Man bortser från att vi inte alls har beställt de här annonserna som har lett till underskottet. Och man försöker istället ge mig skulden för det.

Till saken hör att den S-märkta förbundsledningen har motarbetat och velat få bort Kristofer Lundberg ända sedan han valdes till ordförande för två år sedan, eftersom han är medlem i Rättvisepartiet Socialisterna och har stått för en mer gräsrotsförankrad och kampbenägen hyresgäströrelse än vad ledningen är van vid. När det här ekonomiska underskottet uppdagades såg ledningen därför en chans att använda det emot honom, menar han.
– Om man tittar på vad som faktiskt har hänt, så borde det stå ganska klart var skulden ligger. Men istället för att se hela den bilden så fortsätter man att peka ut mig som ansvarig i egenskap av ordförande. Varför man gör det är så klart eftersom man har målat in sig i ett hörn tror jag. De gick ut med angrep mot mig så hårt i början, så de tycker kanske att det är svårt i dagsläget att erkänna att man har haft fel.

Vad är det för annonser det rör sig om?
– Det är ett annonsföretag verksamma i Göteborg som säljer annonsplatser i stora tidningar. Det har kommit fram av vår egen utredning att en person i vår föreningsstyrelse jobbar för det här företaget och har fakturerat föreningen och sedan själv attesterat räkningarna. Problematiken är att det finns ingen beställning, ingen offert som har gått ut till styrelsen för att kunna godkänna, inget bevis på kontakt mellan föreningen och företaget, säger Kristofer Lundberg.
– Jag får bära ansvaret, trots att jag inte har sett de här fakturorna förrän i januari och inte själv sett hela omfattningen av det hela förrän i februari när vi själva har lagt pusselbitarna. Vi har jobbat med att gräva i det här för att förstå vad som har hänt i två månaders tid och krävt ut fakturor som legat på regionkontoret.

Kristofer Lundberg säger att han började ana oråd om att allt inte stod rätt till med ekonomin i höstas, men att regionchefen som är adjungerad i styrelsen inte lyssnat på honom då han bett om stöd att utreda.
– Den 11 november fick vi en indikation på att vi hade ett minus. Men då fick vi svaret från vår sekreterare att vi bara låg ute med utgifter för andra. En månad senare hade det underskottet vuxit till 500 000, och ytterligare en månad senare till 700 000, berättar han och säger att det kommit uppgifter om att vissa tjänstemän kände till felaktigt godkända fakturor redan i somras.
– Hade vi fått information när man på regionkontoret uppenbarligen hade sett det i somras, så hade vi kunnat agera i tid. Hade vi fått hjälp och stöd i november när vi bad om det, så hade vi kunnat förhindra det. Men istället så har man låtit det ske och använt det emot mig.

Samtidigt upplever han fortfarande ett stort stöd bland sina medarbetare och hos medlemmarna i Hyresgästföreningen.
– Det viktigaste för mig är att jag har stöd och förtroende i rörelsen och i bostadsområdena, hos hyresgäster, hos medlemmar och hos förtroendevalda. Det är just därför som man så hårt försöker genomföra ett karaktärsmord på mig. Man använder det för att svärta ner mitt namn och hela föreningen i Västra Sverige, säger Kristofer Lundberg, som återvaldes till ordförande i Angered på ett välbesökt årsmöte i mars.
– Men frågan är vem som ska våga ta ett förtroendeuppdrag för Hyresgästföreningen framöver om man kan utsättas för något sånt här från ledningen. Hyresgästföreningen har inte råd med det här nu. Vi står inför det största hotet mot hyresrätten, vi har en oerhört allvarlig politisk, ekonomisk och social situation. Man har inte råd med den splittring som det här kan innebära för rörelsen.

Hyresgästföreningens interna utredning om budgetunderskottet väntas vara klar om två veckor. Tills dess har den ordinarie styrelsen för region Västra Sverige återinsatts, med undantag för två personer, varav den ena är Kristofer Lundberg. De har nu två veckor på sig att ge sina versioner till utredarna om vad som har hänt.

Per Leander

 

Fotnot

Nätverket ”Förtroendevalda Västra Sverige” har nu skapat ett upprop för att få Kristofer Lundberg återinsatt

Dela