SP-kongress: Tillsammans för ett socialistiskt massparti

Socialistiska Partiets 27:e kongress valde ny väg

 

En kombination av aktivistsammanslutning och socialistisk tankesmedja som tillsammans med andra i Vänsterpartiet och den bredare vänstern vill bygga ett massparti för socialistisk samhällsförändring. Så definierade Socialistiska Partiets 27:e kongress organisationens karaktär inför de väldiga utmaningar som arbetar- och vänsterrörelsen idag står inför.

Gentemot den högerextrema anstormningen i europeisk och globala skala krävs, menade kongressen, en ”samling av alla socialistiska krafter som är beredda att kämpa för att blockera den förödande högerutvecklingen, bryta den onda cirkeln och bana väg ut ur återvändsgränden.”

För att underlätta en sådan samling beslutade kongressen att utmönstra ordet ”parti” ur organisationsbeteckningen för att undanröja missförstånd. ”Vår organisation är inte ett parti i konventionell mening som utesluter medkämpar ur andra miljöer”, menade kongressen, utan en politisk strömning och kraftkälla där medlemmarna kan vara aktiva i hela arbetar- och vänsterrörelsen. Som förbund, vars namn beslutas efter en medlems­omröstning, kommer organisationen att utge veckotidningen Internationalen, tidskrifterna Röda Rummet och Tidsignal samt stötta Bokförläggarna Röda Rummets utgivning. Att inspirera och stärka arbetarrörelsens vänsterkrafter för att bygga sociala rörelser och utomparlamentarisk förändringskraft står även i fortsättningen i centrum.

I första hand avser kongress­beslutet att SP:are ansluter sig till Vänsterpartiet för att där hjälpa till med att aktivera nya medlemmar i bland annat social kamp och socialistiska studier för att gemensamt utveckla politiska svar på dagens utmaningar.

I linje med kongressbesluten reviderades organisationens stadgar och inleds nu den organisatoriska omställning som i huvudsak ska vara genomförd till Socialistiska Partiets femtioårsjubileum i höst.


Röster från kongressen:

Revolutionär vänster mot extremhögern

Vi befinner oss i en komplicerad situation inför den reaktionära och auktoritära högerutvecklingen i europeisk politik. De fem mest folkrika demokratierna styrs idag av auktoritära regimer som trappar upp den nyliberala omvandlingen. Det är en utveckling som kan skapa lika skarpa motsättningar som på 1930-talet.

Det folkliga missnöjet med den nyliberala politiken uttrycks som jordbävningar mot etablissemangen i valet, men de kanaliseras framförallt åt höger. Nyliberalismen har skapat en ojämlikhet som gett utrymme åt dessa auktoritära monster. ”Det räcker inte åt alla”, har varit nyliberalismens paroll för att några måste uteslutas. Högern har tagit fasta på det för att tala om ”spanjorer” och ”svenskar” mot de bräckligaste samhällsgrupperna, flyktingar och papperslösa. De skapar ett krig mellan de sista och de näst sista, ett krig inte mot fattigdomen utan mot de fattiga. Vi i den revolutionära vänstern spelar en avgörande roll mot den extrema högern.

Miguel Urban
Podemos/Anticapitalistas

Till nytta

Det finns ett enormt politiskt kunnande i den här kretsen som måste komma till nytta och spridas till fler.

Hans Hjelte,
e-folket, Eskilstuna

Anta utmaningen

Ni har en lång och viktig historia med enorma erfarenheter och kunskaper. Vi har nu cirka tio år på oss att rädda klimatet. Det är en utmaning av gigantiska proportioner som inte är förenlig med att bibehålla dagens ekonomiska system. Vi lever i en drastisk tid, där många tänker ”det är ingen ide”. Men vi står för de många, högern och klimatförnekarna för de få. Vi har framtiden på vår sida, dom är den sista sucken från en döende värld. Tänk att vara en del av den vänster som antar utmaningen. Det skulle vara en ära att få göra det med er.

Aron Etzler
partisekreterare, Vänsterpartiet

Tappa inte tråden

Att ändra namn kan leda till att man splittras och tappar många. Just nu, när Välfärdsalliansen har bildats i Stockholm, har Rött Forum tappat tråden. Vi hoppas att Rött Forum kan utvidgas, och alla organisationer delta vid en gemensam första majfest, men behålla sina namn.

Farzaneh Abiri, iranska Shora

Ni vore ett starkt tillskott

Jag har med intresse följt den diskussion som pågår i SP om behovet av att omformulera och tydliggöra organisationens syfte, för att hitta en form som gör det möjligt för era kamrater att fortsätta arbeta tillsammans, men också med alla oss andra socialister i bygget av ett starkt vänsterparti.

Tveklöst skulle de erfarenheter ni som kamrater och organisation förvärvat inom ramen för Socialistiska Partiets 50-åriga historia vara ett starkt tillskott i Vänsterpartiet. Ni har sedan grundandet stått för en stark och stolt internationalistisk och demokratisk tradition som vänstern och arbetarrörelsen behövt och behöver.

Vi ser på många håll en tilltagande radikalisering inom fackföreningsrörelsen. Överlag är den tydliga trenden att de förtroendevalda rör sig åt vänster. Det förs  nu en nästan överallt MYCKET kritisk diskussion om den återvändsgränd som det socialdemokratiska partiet leder in arbetarrörelsen i, och här finns en enorm potential för partiet att växa.

Jag är övertygad om att inte minst de fackliga kamraterna i Socialistiska Partiet, men även organisationen som helhet, har väldigt mycket att tillföra i detta arbete och jag ser mycket fram mot detta samarbete.
Skriftlig hälsning från

Gunnar Westin, sekreterare i
partiföreningen Sekovänstern

Kasta inte ut barnet

Arne Johansson

Oavsett partinamnet, ni är viktiga. Kasta inte ut barnet med badvattnet. Vi behöver en rörelse av rörelser. På första maj behövs ett rött block som kan synliggöras genom Rött Forum. Det är viktigt att SP inte försvinner ut i ”gråzonen”.

Arne Johansson
Rättvisepartiet Socialisterna

Dela