Rött Forum på europeiska motståndsdagen: Totalrenovera Sverige

Rött Motståndsforum 28 maj

Rött Motståndsforum 28 maj

 

En motståndsdag i samlingens och kunskapens tecken. Så kunde man sammanfatta Rött Forums deltagande i den europeiska motståndsdagen den 28 maj mot åtstramningspolitik och avdemokratisering, en dag som i övrigt knappast uppmärksammades av svensk vänster. Motståndsdagen anknöt till rörelsen från Madrid för vad som kallats en ”Plan B” för Europa. Rött Forum valde att fylla den med sitt eget innehåll.
Efter appellmöte utanför EU-kommissionens representation i Stockholm, med glimtar från kampens Europa i Spanien, Frankrike, Belgien och Storbritannien, drogs trådarna samman på ABF-huset. Huvudtalare var LOs förre chefsekonom P O Edin som under måttot ”Totalrenovera Sverige”, argumenterade för vad som kunde kallas keynsiansk chockterapi med offentliga investeringar på 130 miljarder årligen i tjugo år framåt. Alltså ett radikalt brott med åtstramningspolitikens ”krona för krona”.
Edin visade pedagogiskt hur kurvorna för sparpolitik och överskottsmål exakt motsvarade arbetslöshetens ökning. Vår verkliga skuld idag, som borde göra oss rädda, handlar inte om statsskuld, menade Edin, utan om en försämrad skola, nedsliten infrastruktur – vad gäller allt från järnväg till avloppssystem och sjukhus, otillräcklig flyktingmottagning och försummat bostadsbyggande. Genom massiva satsningar möter vi både nödvändiga behov och avskaffar arbetslösheten.

Men skulle vi verkligen ha råd? Ja, menade Edin, det i skulle inte kosta någonting. Det är inför ett sådant drastiskt påstående hela det borgerligt präglade ”sunda förnuftet” reser sig, det väldigt enkla tycks helt omöjligt och vänder upp och ned på dominerande föreställningar. Men, undervisade Edin, varje utgift i det ena ledet av en samhällsekonomi motsvaras av en inkomst i det andra. I ett läge när kapital är ”gratis” – till och med kostar negativ ränta – kan staten utan risk investera samhället ur arbetslöshet och nedgångar. Uppgiften består i att bryta borgerlighetens ekonomiska föreställningsvärld där fåtalet gynnas av arbetslöshet och offentliga nedskärningar. En uppgift som närmast handlar om att vinna gehör på LO-kongressen nu i juni.
Vilka behov en totalrenovering av samhället behöver möta demonstrerades av David Teo, samordnare för fackförbundet SEKOs ”Spårfelskampanj” för upprustning av järnvägsnätet och förstatligande av underhållet. Hur försummelserna på boendets område diskuterades av Sebastian Wiklund som presenterade Vänsterpartiets satsning mot marknadshyror och Ragnar von Malmborg från Hyresgästföreningen som argumenterade för upprustning på hyresgästernas villkor. Även om systemet med bruksvärdeshyror är bättre än marknadsutsättning, utnyttjas även det nuvarande systemet av värdarna för orimliga hyreshöjningar när nya köksskåp installerats. Att en totalrenovering måste handla om grön omställning var budskapet från distans av klimataktivisten Johline Lindholm i Push, som tvingades hasta till ett årsmöte.
HBTQ-aktivisten och flyktingen Oleg Ivanov från Kazakstan och Folkkampanjen för asylrätt levandegjorde behovet av en öppen solidarisk flyktingpolitik.

Diskussionen pekade mot hur kampen för solidariska jämlikhetslösningar på olika områden kan föras samman till “en rörelse av rörelser” för “totalrenovering” av vårt samhälle i klimathållbar riktning.
En inspirerande och kunskapsrik del av den europeiska motståndsdagen med energi för framtiden, menade många av de 60-talet närvarande.

Håkan Blomqvist

Dela