Sociala rörelser förenas för välfärd och klimaträttvisa

▶  Folkliga rörelser samlades för att samordna sig

▶  Syftet är att mobilisera mot januariavtalet

▶  ABF-husets största sal är redan bokad

PÅ PLATS

”Upp till försvar för välfärden – omställning för rättvisa och klimatet!” Det var samlingsparollen när ett trettiotal representanter och enskilda möttes i Stockholms ABF-hus på måndagen på initiativ av Rött forum. Ambitionen var att knyta samman sociala rörelser till en växande mobilisering i vår mot Januariavtalets angrepp på arbetsrätten, välfärden och hyresrätterna – och för en ansvarsfull och rättvis klimatpolitik. Siktet är först och främst ett jättemöte i ABF-husets stora Z-sal lördagen den 30 mars som avstamp. Alltså inför den vårbudget där Januariavtalets negativa ingredienser lär finnas med. Och därpå manifestationer våren ut.
Bland de församlade fanns Hyresgästföreningen region Stockholm, Seko-Stockholm, Nätverket Försvara Hyresrätterna, Gemensam Välfärd och aktivister från klimatrörelsen, kulturhuset Cyklopen, Momentum och andra.
Förslaget till plattform för en gemensam rörelse listade orosmolnen: Otryggare arbeten, angrepp på kollektivavtalen, marknadshyror, fortsatt privatisering av välfärden, drastiskt sänkta skatter för de välbeställda, höjd pensionsålder och omänsklig flyktingpolitik. Det hela en politik som ”slår mot den arbetande befolkningen, och mot de svaga och utsatta.”

Istället krävs, menade de församlade, en motsatt inriktning. Och här presenterades en hel bukett av teman och krav: Förstärkt anställningsskydd och fackliga rättigheter. Försvar av allmännyttan och rimliga hyror mot utförsäljningar och marknadshyror. Skatt efter bärkraft, inte skattesänkningar för de rika. Pensioner möjliga att leva på och upprustad välfärd i samhällsregi, asylrätt och social trygghet. Plus samhällsinvesteringar för rättvis klimatomställning. Kort sagt en politisk kursändring bort från den högersväng som Liberalerna och Centern önskade – och som det blågröna styret i Stockholm inlett.

Mötet enades om huvudinriktningen för vårens ansträngningar och det föreslagna uppropet där detaljerna nu utvecklas av den samordningsgrupp på nio personer som utsågs. Här ingår företrädare för de olika organisationerna med uppgift att knyta alltfler fackföreningar, välfärdsgrupper, asylgrupper och i synnerhet den unga klimatrörelsen till kampanjen. ABF-husets Z-sal är redan bokad. Bollen är i rullning.

Håkan Blomqvist

 

 

Dela