John Lapidus: ”Lagbrott att tillåta privata sjukvårdsförsäkringar”

John Lapidus foto: Agneta Muregård

▶ Privata sjukvårdsförsäkringar ger förtur i vården

▶ Systemet urholkar den gemensamma sjukvården

▶ Enda lösningen är att förbjuda vinster i välfärden

Privata sjukvårdsförsäkringar som ger förtur i vården är inte bara oetiskt. Det bryter också mot Hälso- och sjukvårdslagens principer om vård på lika villkor och vård efter behov. Men de som begår brottet är inte de privata vårdgivarna, utan regionerna som tecknar avtal i vetskap om att vården inte bedrivs på lika villkor. Det menar ekonomhistorikern John Lapidus som har skrivit rapporten Privata sjukvårdsförsäkringar bryter mot lagen.
När han presenterade rapporten på en presskonferens i veckan beskrev John Lapidus sitt arbete som en brottsutredning, i vilken han har velat klargöra vem som begår brottet, hur och var brottet begås, samt vilka konsekvenser brottet får för samhället. Och inte minst, hur kan man motverka denna brottslighet på bästa sätt.
– Brottet handlar alltså om de två grundläggande principerna som vi har enligt Hälso- och sjukvårdslagen, nämligen att vård ska ges på lika villkor, och att vård ska ges på lika behov. Det finns inget som helst tvivel idag om att det begås brott mot den här lagen, för hur kan det annars vara möjligt att vi har hundratals vårdgivare i alla landsändar som låter vissa patientgrupper gå före alla andra medborgare i vårdkön, säger John Lapidus.

Vi håller på att få ett parallellsamhälle där de med privata sjukvårdsförsäkringar får tillgång till bättre och snabbare vård, förklarar John Lapidus och varnar för att det i värsta fall kan bli som i USA, där de utan försäkringar inte har rätt till den sjukvård de behöver.
– Det här är ett systemskifte, och just den här snabba framväxten av privata sjukförsäkringar är ett väldigt talande exempel på att vi gradvis rör oss bort från vad som var den svenska välfärdsmodellen och istället mot vad som kan kallas en tudelad välfärdsmodell. Det betyder helt enkelt att vi får två olika välfärdsstater i ett och samma land, säger han, vilket gör att vi får dubbla köer till vården. De som förespråkar det här systemet hävdar gärna att de med privata försäkring avlastar den offentliga vården därmed gör samhället en tjänst. Men det fungerar inte så, förklarar John Lapidus.
– Det är tvärtom så att det här försäkringssystemet urholkar den offentliga vården. Om vi har två parallella sjukvårdssystem så har vi ju per definition inte någon gemensam sjukvård längre. Men det handlar också mycket om sådant som tillit till vår gemensamma välfärd, som blir knockad av att vi plötsligt har en massa aktörer som lever på att prata illa om den offentliga vården, som säljer försäkringar genom att hävda att den offentliga vården är dålig. Vi får en minskad skattevilja, och vi ser väldigt tydligt i Sverige att i takt med att vi har privatiserat mer och mer så får vi en sjunkande skattekvot.

Det finns olika sätt att försöka komma till rätta med det här brottet mot Hälso- och sjukvårdslagen, förklarar John Lapidus. Som att förmånsbeskatta privata sjukvårdsförsäkringar, eller att införa en stopplag som säger att regionerna bara får teckna avtal med vårdgivare som håller sig till lagstiftningen och alltså inte ger förtur till försäkringskunder. Men i längden är dessa metoder inte effektiva, menar John Lapidus.
– Båda de här sakerna, förmånsbeskattning och stopplag, handlar om reglering som en tillfällig lösning på problemet. Men så länge vi har vinstdrivande aktörer i sjukvården kommer det finnas ett väldigt tryck för att dessa regleringar ska rivas upp eller kringgås på olika sätt. Så egentligen blir det att man lappar och lagar, istället för att ta itu med grundproblemet, säger han och fortsätter:
– Det vi föreslår i rapporten är att lyfta blicken ytterligare och återigen ställa frågan om vinster i välfärden. För det är till syvende och sist den privata vinstdrivande sjukvården som har möjliggjort för den här försäkringsmarknaden att växa fram. Det är ändå så, än så länge, att man inte kan gå med sin försäkring till en offentligt driven klinik och få förtur i vården, utan man måste gå till en privat driven vårdgivare. För att på riktigt komma tillbaka till en gemensam sjukvård och välfärdsmodell så måste man stoppa vinsterna i sjukvården.

Per Leander

 

RAPPORT

■ Privata sjukvårdsförsäkringar bryter mot lagen
av John Lapidus.

Ladda ner den på katalys.org.

Dela