Estoniakatastrofen: ”Nu måste en ny utredning tillsättas”

Lars Borgnäs. Foto: Anna Drvnik

Dykare har upptäckt ett tidigare okänt hål på det förlista fartyget Estonia

Det här kan ge en ny förklaring till hur och varför passagerarfärjan sjönk

”Det är inte anständigt att låta en olycka med 852 döda förbli oförklarad”

INTERVJU

Det har gått 26 år sedan Estoniakatastrofen 1994, då passagerarfärjan M/S Estonia förliste under sin rutt från estniska Tallinn till Stockholm och 852 människor omkom i den värsta fartygskatastrofen på Östersjön i fredstid. Den officiella förklaringen har varit att bogvisiret lossnade i det stormiga vädret, vilket ledde till att färjan tog in vatten på bildäck och sjönk. Men den förklaringen har ifrågasatts av överlevare och anhöriga, och inte minst experter som menar att ett sådant scenario inte skulle räcka för att få den stora färjan att sjunka. Myndigheternas beslut att förbjuda dykningar vid platsen och försöken att täcka över vraket med betong har lett till teorier om att man har velat dölja något. Misstankar som förstärktes 2004 när journalisten Lars Borgnäs kunde avslöja att svenska försvarsmakten i hemlighet transporterade vapen ombord på Estonia.

Nu har ett TV-team som brutit mot gravfriden genom att skicka ner en robot till vraket hittat ett tidigare okänt hål i skrovet på Estonia, som ger en helt ny bild av vad som kan ha hänt.

Internationalen har talat med journalisten Lars Borgnäs, som även har skrivit en bok om Estoniakatastrofen som ifrågasätter den officiella versionen, för att höra vad han tänker om den senaste upptäckten.

– Det är en uppseendeväckande nyhet givetvis att de har varit nere med robot och nu kan bevisa att det finns ett hål i fartygsskrovet. Vi är många som har misstänkt att det skulle kunna finnas, beroende på att fartygets sätt att sjunka inte stämmer överens med den officiella teorin. Även forskare har ju påpekat att fartyget sjönk snabbare än vad det borde ha gjort om det bara hade kommit in vatten på bildäck, och att det därför fanns en möjlighet att det var en öppning i skrovet under vattenytan. Det här som kommit fram nu är alltså egentligen inte överraskande. Det här alternativet har funnits, men nu vet vi säkert att det är på det här viset, säger Lars Borgnäs och fortsätter:

– Kravet att man ska undersöka vraket har därför framförts åtskilliga gånger under åren, men det har aldrig blivit gjort. Myndigheterna, de svenska framför allt, har hållit emot och inte velat göra en ny utredning. Men nu är det omöjligt att inte tillsätta en ny utredning, menar jag.

Varför har svenska myndigheter hållit emot?

– Ja, det vet inte jag. Men senast 2008 var det en grupp forskare som på regeringens uppdrag studerade hur fartyget sjönk, och de kom fram till att det inte var fullt klarlagt hur det hade gått till. Därför rekommenderade de starkt att man skulle gå ner och undersöka skrovet, vilket aldrig har gjorts. Man har aldrig varit nere och tittat noggrant på skrovet i sin helhet och dokumenterat. Och den rekommendationen gav man alltså till den svenska regeringen 2008. Men den svenska regeringen sa nej. Varför man har hållit emot egentligen, det kan jag inte säga och vill inte spekulera om heller. Men nu verkar det ju som att Estland har bestämt sig för att man vill ha en ny undersökning under vattnet, säger Lars Borgnäs.

Kommer vi få svaret på vad som hände nu?

– Ja, om det blir en ny officiell undersökning. Det är ju ännu inget beslut taget från svensk sida, men Estland driver på och det behövs ju. Det är inte anständigt att låta en olycka med 852 döda förbli oförklarad. Den officiella förklaring som har funnits, den håller inte. Den tar inte hänsyn till vad många vittnen har sagt, och den tar heller inte hänsyn till de tekniska omständigheterna. Det har hela tiden varit troligt att det skulle finnas ett hål under vattenlinjen där stora mängder vatten strömmade in i fartyget. Hade det inte gjort det så skulle Estonia lagt sig upp och ner och hållit sig flytande under lång tid. Men det gjorde hon ju inte utan hon sjönk på mindre än en timme. Det tyder på att väldigt mycket vatten snabbt kom in under bildäck, och det har tidigare inte kunnat förklaras officiellt, men det kan förklaras med en sån här öppning under vattenlinjen. Nu säger jag inte bestämt att det är på det viset, vi vet inte det, men det är en möjlighet och en betydligt mer realistisk förklaring nu när vi vet att det finns ett sånt hål.

I samband med tioårsdagen av Estoniakatastrofen kunde Lars Borgnäs avslöja att svenska försvarsmakten hade använt Estonia vid åtminstone två tillfällen för att i hemlighet smuggla ut militär utrustning från det sönderfallande Sovjetunionen till Sverige. Vad det var för material och hur man hade kommit över det är ännu oklart.

– Det var ett reportage jag gjorde för Uppdrag granskning i SVT 2004, på tioårsdagen, där det kom fram att svenska försvaret hade fört in gammalt sovjetiskt militärmateriel från Tallinn ombord på Estonia i hemlighet ett par gånger veckorna före förlisningen. Och det där var inget som man hade rapporterat tidigare, så det blev ju stor uppståndelse när det avslöjades, säger Lars Borgnäs och berättar att saken skulle utredas vidare:

– Det tillsattes faktiskt en utredning för att se om det var någonting på färjan under själva olycksnatten. Johan Hirschfeldt som gjorde den utredningen kom inte fram till något som tydde på det, men vi vet ju inte hur mycket han fick fram, eller vad han fick fram, för han brände sedan allt material så det går inte att undersöka. Så det är ju en möjlighet naturligtvis att det fanns militär last ombord på Estonia även under olycksnatten, och att det kan ha haft betydelse för att fartyget sjönk. Men det vet vi inte.

Har du några egna teorier?

– Nej, jag har ingen anledning att sätta upp några teorier nu. Nu tycker jag det är bevisat att det finns ett hål, och det måste naturligtvis undersökas vidare. Det finns ingen anledning att spekulera i vad som kommer att visa sig. Hur det hålet uppstod och vilken betydelse det hade för olyckan, om någon, det kan jag inte spekulera i. Men det är inte uteslutet att det här hålet hade en viktig roll i olyckan, och den saken måste undersökas helt enkelt, säger han.

Per Leander

Dela