Trump – dålig affärsman eller skattesmitare?

Foto: James K. McCann

En oerhört framgångsrik entreprenör och affärsman. Det var det genomgående budskapet från Donald Trump och hans kampanj under presidentvalet 2016. Trump hävdade att hans stora rikedomar innebar att han, till skillnad från andra politiker, inte skulle låta sig korrumperas. Att han skulle ”dika ut träsket” som Washington utgjorde. Trump lovade också att göra USA lika ekonomiskt starkt som hans eget affärsimperium. En pågående granskning, utförd av tidningen New York Times, väcker dock frågan om detta imperium bara är ett luftslott.

KOMMENTAR

Donald Trump har vid upprepade tillfällen skrutit om sina inlämnade deklarationer till USA:s skattemyndighet, IRS. Han har också beskrivet de inkomster han har redovisat som ”mycket stora” och ”vackra”. Dock har han hela tiden vägrat att offentliggöra dem.

När presidenten har kritiserats för detta hemlighållande har han hela tiden hänvisat till att det inte skulle vara tillåtet, något som företrädare för IRS förnekat. När åklagare och utredare i kongressen har begärt uppgifterna utlämnade, har han inte bara blockerat detta med hjälp av sina personliga advokater, utan också tagit hjälp av Justitiedepartementet. Nu har tidningen New York Times dock lyckats få fram Trumps deklarationer från de senaste tjugo åren.

Under det år då Trump vann presidentvalet, 2016, betalade han 750 dollar i federal inkomstskatt, vilket motsvarar ungefär 6700 kronor. Han betalade samma summa året därpå. Det är ovanligt mycket för att vara Trump. Under tio av de senaste femton åren har han nämligen inte betalat någon skatt överhuvudtaget.

Anledningen till att Trump inte har betalat mer i skatt är helt enkelt att han till skatteverket har redovisat att hans affärsverksamheter går med förlust. Något som går stick i stäv med den bild han har målat upp av sig själv som lyckad affärsman. Vid närmare granskning framkommer istället en bild av en person som visserligen har intäkter på miljontals dollar varje år, men samtidigt har ännu större utgifter. New York Times pekar på att Trumps ekonomiska situation har blivit alltmer ansträngd och att han därigenom har blivit alltmer beroende av intäkter från platser och aktörer som kan innebära en ökad risk för intressekonflikt mellan hans privatekonomi och rollen som president.

Trump har hela tiden hävdat att hans redovisningar till IRS inte behövde offentliggöras och istället hänvisat till de årliga privatekonomiska redovisningar som krävs av honom som president. Han har använt dessa redovisningar för att understryka sina ekonomiska framgångar.

Problemet är bara att dessa redovisningar ger en snedvriden bild, eftersom de bara tar upp storleken på intäkterna och inte hur stora utgifterna har varit. Trump stoltserade exempelvis med intäkter på 434,9 miljoner dollar 2018. Samtidigt redovisade han sammantaget en förlust på 47,4 miljoner dollar till IRS.Det verkar som att Trump överdriver de utgifter han har i sin rapportering till skatteverket. Detta för att se till att kunna göra förlustavdrag och därigenom smita undan skatt.

Det finns ändå anledning att ifrågasätta Trumpimperiets ekonomiska stabilitet. Inom de kommande fyra åren förfaller mer än 300 miljoner dollar i lån som Trump är personligt ansvarig för. Dessutom ifrågasätter IRS ett avdrag som Trump gjorde i samband men finanskrisen för tio år sedan. Han fick då en skatteåterbäring på drygt 70 miljoner dollar. Om han döms att betala tillbaka den så blir han skyldig skatteverket cirka 100 miljoner dollar, eftersom ränta och böter tillkommer.

Mot denna bakgrund menar New York Times att Trumps ovilja att avskärma sig från sina affärsintressen under sin tid som president leder till intressekonflikter: ”Hans fastigheter har blivit basarer för att samla in pengar direkt från lobbyister, företrädare för andra länder och andra som vill träffa honom ansikte mot ansikte eller är ute efter en tjänst.”Tidningen lyfter bland annat fram konsekvenserna av att Filippinerna, Indien och Turkiet blivit viktiga inkomstkällor för Trump. Inte minst verkar Erdoğanregimen ha utövat ekonomiska påtryckningar på Trump personligen för att försäkra sig om USA:s stöd till Turkiet.

Vänsterröster i USA har, efter New York Times avslöjande, påpekat vikten av att även se bortom Trumps agerande. Nina Turner – tidigare ordförande för aktivistnätverket Our revolution och en av ledarna för Bernie Sanders presidentvalskampanj – kommenterade det hela på Twitter: ”Det är inte förvånande att Trump inte betalar några federala skatter, men vi kan inte agera som om han vore ensam om det. Progressiva röster har länge sagt att den här presidenten är kulmen på ett korrupt system.”

Även Bernie Sanders själv har uttalat sig: ”Trumps skatteåterbäring visar oss att han antingen är en mycket dålig affärsman eller en skattefuskare – antagligen bägge. Men än viktigare är att det visar hur de rika, till skillnad från de flesta övriga amerikaner, undviker att betala skatt. Den översta procenten är ansvarig för 70 procent av all obetald skatt. Det är dags att beskatta de rika.”

New York Times lakoniska slutsats är att Donald Trump i slutändan har ”varit mer framgångsrik i att spela affärsmogul än att vara en i det verkliga livet”.Trumps utmanare i presidentvalet, Joe Biden, tog upp Trumps skatteförehavanden under tisdagens tv-sända presidentvalsdebatt. Han hade ingen större framgång, eftersom den sittande presidenten inte lät honom tala till punkt en enda gång. Något som till och med debattledaren, från det Trumpvänliga medienätverket Fox, till slut vågade påpeka.

Kanske kommer just detta att gynna Biden i slutänden. Att Trump inte har vett att veta när han går längre än för långt.

Emma Lundström

Dela