Akademiskt och aktivistiskt om husockupationer

Redaktörerna Mathias Wåg och Dominika V. Polanska. Foto: Kristian Borg

I antologin Ockuperat! behandlas den 50 år långa historien om husockupationer i Sverige från 1968 till 2018 – från Kårhuset och Mullvaden, till Aspuddsbadet och BB i Sollefteå. Boken tar en akademisk utgångspunkt med redaktören Dominika Polanska, som är docent i sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet, samtidigt som texterna aldrig förlorar det aktivistiska perspektivet genom intervjuer och personliga tillbakablickar.
Även om ockupationer av byggnader ofta har det gemensamma syftet att rädda en verksamhet som hotas av nedläggningar eller utförsäljningar, så är de människor som ockuperar hus en brokig skara, mycket mer varierande i ålder, bakgrund och avsikter än media ger sken av.

Kårhusockupationen på universitetet i Stockholm 1968 handlade om studenternas protester mot utbildningsreformer; ockupationen av kvarteret Mullvaden i Stockholm eller stadsdelen Haga i Göteborg handlade om att rädda hus från rivning och områdena från gentrifiering; ockupationen av fritidsgården Oasen i Rågsved (där punkbandet Ebba Grön bildades) handlade om förortsungar som ville ha en gemensam lokal att vara i; och ockupationerna av BB i Linköping år 2000 respektive Sollefteå sedan 2017 handlar om en lokalbefolkning som försvarar nedläggningshotade vårdinstitutioner.

En annan myt är att det mer eller mindre är yrkesaktivister, eller så kallade autonoma, som ockuperar hus, medan det i själva verket huvudsakligen är de mest berörda som agerar i vad som måste beskrivas som en form av självförsvar när deras hem eller institutioner hotas av politiker och marknadskrafter. Många aktivister har däremot börjat sin ”karriär” som husockupanter, då det är en bra skolning i organisering och demokrati, och det finns också en naturlig tendens att de som ockuperar byggnader har vänsteråsikter, eftersom det i regel handlar om att kämpa mot nedskärningar eller gentrifiering.
Bokens andre redaktör Mathias Wåg sätter de svenska husockupationerna i ett större internationellt perspektiv, och visar på rörelsemönster som kommer i vågor. Kårhusockupationen i Stockholm skedde till exempel samtidigt som studentrörelsen radikaliserades över hela världen 1968, med liknande ockupationer på universitet i Frankrike och USA; medan senare års kamp mot nyliberal politik globalt har tagit sitt uttryck genom ockupationer av offentliga rum, som Occupy Wall Street i New York, Geziparken i Istanbul eller Tahrirtorget i Kairo.
Boken är en unik genomgång av både historisk och nutida kamp, och dessutom en fin utgåva illustrerad med många fotografier, varav flera har tagits ur Internationalens bildarkiv.

Per Leander

 

BOKEN

Ockuperat! Red. Dominika V. Polanska & Mathias Wåg Verbal 2019

Dela