Nybildade Välfärdsalliansen manar till kamp

Gunnar Westin från Sekovänstern är en av de som bjuder in till Välfärdsalliansens demonstration på Sergels Torg den 16 maj.

▶ Fack och sociala rörelser går samman i ny allians

▶ Försvarar fack, välfärd, allmännytta och klimatet

▶”Defensiv kamp kan bli offensiv rörelse”

INTERVJU

Nu bildas det nya nätverket Välfärdsalliansen, med uttalat syfte att slå tillbaka mot det nyliberala 73-punktsprogram som den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen antog i januari efter uppgörelsen med Centerpartiet och Liberalerna. Det är flera redan etablerade organisationer som har gått samman i Välfärdsalliansen.
– Det är en allians mellan ett antal fackliga organisationer, Hyresgästföreningen, nätverken Rädda hyresrätterna, Gemensam välfärd, Klimataktion och Norra Järva stadsdelsråd, säger Gunnar Westin från Seko Stockholm som är en av initiativtagarna till Internationalen.
– Fackföreningarna är i nuläget vi i Seko, Elektrikerna, Unga byggare och Hotell- och resturangfacket Stockholm-Gotland.

Nu ska man samarbeta för att ta kampen mot nedskärningarna tillsammans.
– Vi är alla överens om att vi behöver organisera oss och mobilisera för att ta strid mot 73-punktsprogrammets politik för ökade klyftor, raserad välfärd, nedmonterad allmännytta och otillräckliga åtgärder för att hindra den pågående klimatkrisen. Och samtidigt vill vi föra fram vår rörelses egna förslag och idéer om vad som behöver göras, säger Gunnar Westin och förklarar att rörelsen kretsar kring fyra politiska frågor:
– Det första handlar om fackliga rättigheter och arbetarrörelsens ställning, det andra är försvaret av välfärden, det tredje är försvaret av hyresrätterna och allmännyttan, och det fjärde är frågan om klimatet. Så man kan säga att det är de fyra ben som vi står på.

Ser du det som en defensiv eller offensiv rörelse?
– Man kan ju säga att det är både och. Vi lyfter fram både grejer vi är emot, men poängterar också vad vi är för istället. I grunden handlar det om att försvara vad som finns kvar av välfärden, men det som börjar som en defensiv kamp kan ju övergå till en offensiv rörelse för förändring, säger Gunnar Westin.

Välfärdsalliansen kommer att hålla sin första manifestation den 16 maj i Stockholm.
– Vi samlas på Sergels torg och marscherar till Mynttorget utanför Riksdagen för att sätta press på regeringen helt enkelt. Vi hoppas att det kan bli en stor demonstration och att vi kan mobilisera medlemmar och gräsrötter från alla organisationer som deltar i alliansen, säger Gunnar Westin.
– Sen finns det lite idéer om att fortsätta engagemanget efteråt, till exempel genom att stödja elevernas skolstrejker för klimatet.

Per Leander

Demonstrationen

■ Torsdag 16 maj klockan 17.00 startar demonstrationen vid Sergels torg för avmarsch mot Riksdagen. [Facebookevent]

Dela