”Den gröna rörelsen måste vara en vänsterrörelse”

Tor Persson

▶ Antikapitalist vill bli språkrör för Grön Ungdom

▶ Vill lyfta fram ett system­kritiskt perspektiv

▶”Grön Ungdom står just nu för en liberal inriktning”

INTERVJU

I början av februari håller Miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom kongress och ska bland annat välja nya språkrör. En av dem som kandiderar är Tor Persson från Stockholm, som förespråkar en mer systemkritisk antikapitalistisk politik.
– Jag tycker att Grön Ungdom just nu står för en för liberal inriktning, men känner också att det finns ett gryende motstånd mot det här. Som språkrörskandidat vill jag lyfta de mera systemkritiska perspektiven som finns i den gröna rörelsen och koppla ihop dem mer med vänsterrörelser generellt, säger han till Internationalen.
– Jag tycker att den gröna rörelsen måste vara en vänsterrörelse, det vill säga systemkritisk och antikapitalistisk.

Vad menar du med det?
– Vi behöver nån form av grundläggande systemförändring. De frågor som berör hur vi har ett respektlöst förhållande till varandra och till vår omgivning tror jag väldigt mycket kan koppla an till det kapitalistiska system vi lever i, och de rörelser som jag känner hopp för är de som tror att det går att skapa en annan utväg ur det här, säger Tor Persson.
– Jag brukar inte säga antikapitalist jätteofta, för det är ett knepigt slagord och folk lägger in olika saker i det. Men i grunden tänker jag att vi människor kan inte kontrollera jorden, utan vi måste leva i symbios med jorden.

Hur ser du på den nya rödgröna regeringen?
– Jag är kritisk till att Miljöpartiet ingår, det hade varit bättre om de fällt den. Ett stort problem med den nya regeringen är att den har dragit upp linjerna mellan det socialliberala och det konservativa-fascisitska, och jag tycker att det är en död konflikt. Båda de politiska alternativen går så himla emot allt som jag tror på, säger Tor Persson och förklarar vidare:
– Dels eftersom att de göder varandra, att liksom nyliberalismen och otrygghetspolitiken skapar det missnöje som stärker fascisterna. Men inte bara det, utan också att de rent innehållsmässigt inte har några svar. Framför allt socialliberalismen vill bara fortsätta i samma spår som tidigare och låtsas att allt är bra. Jag tycker därför att Miljöpartiet borde ha varit fristående för att kunna kritisera den typ av ojämlikhets­politik som den nya regeringen kommer att fortsätta att driva.

Ser du mörkt eller ljust på framtiden?
– Jag tycker inte man ska ha för mycket hopp, särskilt inte om man tittar på de globala miljöfrågorna. Jag ser inga tecken på att vi är på väg ut ur det här destruktiva samhällssystemet. Men jag tycker att man kan vara positiv i den bemärkelsen att det alltid finns utrymme att göra motstånd och det aldrig finns anledning att ge upp. Vi måste fortsätta försöka förändra systemet, säger Tor Persson.

Per Leander

Dela