Kommunordförande stäms för förtal av muslimska kvinnor

Ann-Sofie Hermansson (S)

▶ Ann-Sofie Hermansson (S) anmäls för förtal

▶ Jämförde kvinnorna med nazister och terrorister

▶”Angeläget att pröva vad som får sägas om människor”

 

Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson, anmäls för förtal efter att hon på sin blogg skrivit om två svenska muslimska kvinnor och jämfört dem med nazister och terrorister. Uttalandena har lett till att kvinnorna förhindrats från att delta i offentliga samtal samt från att utföra sitt arbete.
Under våren 2018 har kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson (S), publicerat ett flertal inlägg på sin privata blogg som berört ämnet “extremism”, där hon samtidigt beskrivit de två muslimska kvinnorna i negativa ordalag. Diskussionen tog fart efter att filmen Burka Songs 2.0, av regissören Hanna Högstedt, inte fick visas i Göteborg, den 14 mars i år.

Filmvisningen skulle följas av ett samtal där socionomen Maimuna Abdullahi och statsvetaren Fatima Doubakil skulle deltagit. Det var kvinnornas medverkan som fick Göteborgs

Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi

stad, som stöttat evenemanget ekonomiskt, att ställa in visningen. Göteborgs stad har varken då eller senare kommit med några formella anklagelser mot Abdullahi och Doubakil, vilket gjort det omöjligt för dem att bemöta beskyllningarna.
Ann-Sofie Hermansson, som själv var delaktig i beslutet, skrev sedan om Abdullahi och Doubakil på sin privata blogg. Bland annat kallades de båda för “extremister” och “extrema röster”, samt jämfördes med nazister och pekades ut som personer som “inte skulle vara främmande för IS värdegrund i Raqqa”. Efter inläggen på bloggen polisanmäldes Ann-Sofie Hermansson för förtal av Abdullahi och Doubakil, men anmälan lades senare ner. Doubakil och Abdullahi har därför valt att genom sitt juridiska ombud Silas Aliki gå vidare med en ansökan om stämning genom ett så kallat enskilt åtal för förtal med hatbrottsmotiv.

Ansökan skickades den 24 september, efter att Ann-Sofie Hermansson erbjudits att undvika en stämning genom att ta ner blogginläggen och istället publicera en offentlig ursäkt, ett erbjudande om förlikning som är kutym i den här typen av mål:
– Utöver att mina klienter naturligtvis upplever hela situationen som obehaglig uppfattar de den också som Kafka-artad, säger Silas Aliki, och fortsätter:
– Mina klienter är inte formellt anklagade för något men hindras ändå från att delta i det offentliga samtalet, med de uppgifter som spridits av stadens valda företrädare som grund. Därför är det angeläget att pröva vad som får sägas om människor och inte, med tanke på vilka konsekvenser det här fått för mina klienters liv.
Utöver den inställda visningen av Burka Songs 2.0 i mars i år, har två olika arrangemang där Doubakil och Abdullahi varit inbokade stoppats av Göteborgs Stad. Det senaste exemplet var den frihetliga hbtqi-festivalen Reclaim Pride Gbg, som skulle visa filmen Burka Songs 2.0 med ett efterföljande samtal med Fatima Doubakil. Dagen innan filmvisningen och samtalet kallades arrangörerna till ett möte med staden, som följdes upp med ett mail samma dag som arrangemanget skulle äga rum. I mejlet till arrangörerna var det tydligt att Göteborgs stad ansåg att det var Fatima Doubakils medverkan som var problemet.
– Det är naturligtvis problematiskt i sig ur ett rättssäkerhetsperspektiv att offentliga företrädare sprider så här pass allvarliga anklagelser om enskilda medborgare som inte har någon möjlighet att bemöta dem, avslutar Silas Aliki.

Marco Jamil Espvall

Dela