”Opinionen är stark i frågan om strejkrätten”

HRF-kongressen. Foto: HRF

 

► Hotell- och Restaurangfacket höll kongress

► HRF tar avstånd från utredningen om att inskränkta strejkrätten

Förra veckan rapporterade Internationalen om hur en enig kongress i Pappers uttalat kritik mot regeringens utredning kring strejkrätten. Denna vecka var det Hotell- och Restaurangfackets tur att kongressa och även där fanns förslag på skarpa uttalanden mot försöken att försämra strejkrätten. HRF-kongressen var enig om att slå vakt om strejkrätten och gick till och med längre än vad förbundsstyrelsen ville i sin kritik av regeringens utredning.
Det fanns flera motioner till kongressen i frågan om strejkrätten.
I en motion till kongressen skrev Avdelning 1 Väst att ”det är anmärkningsvärt att en socialdemokratiskt ledd regering vill inskränka rätten att ta till strejk gällande för andra syften än villkor i kollektivavtalet, till exempel medbestämmandeavtal”. Avdelningens motion fortsätter ”men det är än mer anmärkningsvärt att öppna upp för så kallade gula

Värnar Strejkrätten Christian Forsman är ordförande för HRF Göteborg. Foto: Vänsterpartiet

fackföreningar genom att begränsa strejkrätten mot företag som är bundna av kollektivavtal” och varnar för att en sådan lagstiftning kan leda till avtalsshopping där företag fritt kan välja det avtal som kostar dem minst.
Motionen mynnade ut i två att-satser, dels att HRF tydligt ska ta avstånd från utredningen om att inskränka strejkrätten och dels att förbundet ska verka för att den strejkrätt som finns idag ska lämnas oinskränkt.

Christian Forsman, kongressombud och ordförande för HRF i Göteborg, var en av dem som stod bakom motionen från Avdelning 1. Han har precis kommit hem när Internationalen får en kort pratstund med honom.
– Vi är mycket nöjda med kongressen, inte minst diskussionen om vår motion om strejkrätten berättar han. Förbundsstyrelsen hade tillstyrkt det ena av våra krav, att verka för oförändrad strejkrätt men ville avslå det andra, att vi skulle ta avstånd från utredningen.
Det blev en bra debatt där vi fick med oss flera andra avdelningar, bland annat Stockholm/Gotland som motionerat i samma fråga. Förbundsordföranden var däremot uppe och argumenterade för avslag, styrelsen menade att vi skulle vänta och se tills utredningen lagt fram sina förslag.
– Vårt motargument var att det inte är någon hemlighet vad som är syftet med utredningen. Dels har en del läckt ut, dels är uppdraget tydligt i direktiven. Det handlar om att begränsa strejkrätten, inte företagens rätt att lockouta. Och det måste vi gå emot, förklarar Christian.
– Det gick till omröstning och vi lyckades få en knapp majoritet av kongressen med på vår sida och båda våra krav antogs, fortsätter han. Det är inte så vanligt att kongressen går emot förbundsstyrelsen men det visar att opinionen är stark i frågan om strejkrätten. Nu gäller det att se till att HRF gör vad kongressen beslutat och tar avstånd från utredningen och aktivt verkar för att stoppa försämringar i strejkrätten. Det gäller att vi är aktiva i opinionsarbetet både på förbundsnivå i och ute i de olika avdelningarna, avslutar Christian Forsman.

Lars Henriksson

Dela