Articles by Lars HenrikssonLabor Notes – tidskrift för fackliga bråkmakare

Idag är bara var tionde anställd I USA med i en fackförening, en halvering sedan 1983, och i den privata sektorn är organisations­graden så låg som sex procent. En tillbakagång som hänger nära samman med de försämrade villkor som drabbat många av landets arbetare under flera årtionden. Men i denna motvind har har den
radikala tidskriften Labor Notes vuxit fram som ett ljus i mörkret för dem som trots allt gör motstånd. Lars Henriksson har pratat med veteranen Jane Slaughter i samband med att tidskriften kom med sitt femhundrade nummer.
Upploppen då och nu

Dagens Black Lives Matter demonstrationer är fler och sammanlagt större och bredare än något som hände på 60-talet och är mer än en gnista av…Vänsterpartiet – ett parti på ”klass­kampens grund”?

I slutet av maj håller Vänsterpartiet kongress för att bland annat diskutera förslaget till nytt partiprogram, det
första sedan 2004. Internationalen publicerar under våren inlägg som på ett eller annat sätt berör de frågor
programförslaget lyfter – eller kanske undviker. Lars Henriksson saknar ordet ”klasskamp i texten. Han menar att Vänsterpartiet bör vara ett brett parti, men att den minsta gemensamma nämnaren bör vara att partiet, som det
stod i stadgarna när det svenska socialdemokratiska partiet grundades, ”bygger på klasskampens grund”.


Det andra Davos

Helgen innan World Economic Forum i Davos, hölls en helt annan konferens i Zürich, 15 mil av alpdalar och en hel värld från kapitalets välregisserade mediejippo. I stadens praktfulla Folkets Hus, Volkshaus, gick den femte årgången av Das Andere Davos, Det andra Davos. Lars Henriksson var där.


Den stora pensionssvindeln

För snart två år sedan gick de partier som står bakom vårt nuvarande pensionssystem – S, MP, M, L, C och KD – ihop för att ”säkra långsiktigt höjda och trygga pensioner”. I en originell tolkning av ”höjda och trygga” beslutade dessa partier i förra veckan att höja pensionsåldern och på så vis göra det otrygga och ojämlika pensionssystem som infördes 1994 ännu mer otryggt och ojämlikt.