En arbetare är inte oersättlig, men en riksmarskalk är det

Victoria Rixer foto: Anna Ledin Wirén

 

Säger vi orden ”krig” eller ”invandrare” så är det nog få som börjar tänka på Finland. Men faktum är att vårt östra grannland under 1900-talet upplevde fem krig, och att en av de största invandrargrupperna i Sverige är finländare.
Victoria Rixers bok Kriget, pappa. Ett tillförlitligt sifferminne är en roman, som med utgångspunkt i dagens Sverige skildrar tre finska generationers öde tillbaka till inbördeskrigets dagar 1918.
Huvudpersonen Eva, som vi får anta är Victoria Rixers alter ego, växte upp med en svensk mamma och en finsk pappa. Även om hon som ung alltid såg honom som den där konstiga och alkoholiserade finnen, har han hela sitt liv försökt anpassa sig och bli svensk. Till och med bytt namn och arbetat bort den finska brytningen. Men på gamla dar börjar han bli stolt över sitt finska arv och vill att Eva också ska bli det.

En stor del av boken utgörs av deras samtal över telefon eller kaffekoppen (pappan super inte längre), och diskussionerna handlar allt mer om det finska inbördeskriget. Eller revolutionen, eller klasskriget, eller raskriget, som pappan också kallar det. Kärt barn har många namn.
Och att det var ett krig som splittrar familjer även i vår tid blir också uppenbart.
Eva lär också till sist känna sin bortgångne farfar genom en låda med sjukjournaler och dagboksanteckningar. Han var ett traumatiserat krigsbarn, född 1912, och bortlämnad på barnhem för att så småningom komma till Sverige där han hamnar på sinnessjukhus och utsätts för elchocker som behandlingsmetod mot sina vanföreställningar. Men i farfars dagböcker hittar hon en helt annan man, som framställer sig själv som stark och självständig. Och övertygad om att han är son till Mannerheim själv.

En vanföreställning så klart, men också ett sätt att göra motstånd. En arbetare är inte oersättlig, men en riksmarskalk är det.

Per Leander

BOKEN

Kriget, pappa
av Victoria Rixer
Verbal förlag 2018

Dela