Massmobiliseringar i Brasilien efter mordet på Marielle Franco

Marielle Franco. Foto: Midia Ninja

Snart två veckor efter morden på den socialistiska fullmäktigeledamoten Marielle Franco och hennes chaufför Andersson Gomes i Rio de Janeiro, fortsätter mobiliseringarna i protest mot attentatet.

PSOL, det socialistiska parti Marielle var medlem i, beräknar att över 300 000 personer deltog i de massmöten som hölls den 18 mars. Även på en stor musikfestival i Rio den gångna helgen fick mordet stort utrymme. Bland annat höll Marielles syster ett appelltal från den stora scenen.
Samtidigt med protesterna fortsätter de militära insatserna i Rios fattigområden med nya dödade som resultat. Just den militarisering som Marielle kämpade emot och som hon var en drivande kritiker emot och som på goda grunder kan ha varit motivet för dådet. Minst åtta personer, förmodligen fler, dödades när militären sköt vilt omkring sig i den stora favelan Rocina. Som alltid betecknas offren som ”narkotikalangare”, trots att boende i området talar om minst tre av offren som vanliga invånare som avrättats av militären.

De militära insatserna kräver också offer bland polisen. Minst tre poliser dödades i förra veckan och opinionsundersökningar visar att majoriteten av poliserna är för att trappa ned i stället för att trappa upp våldet.
Den höger som lyckades samla stora skaror till stöd för att avsätta den valda presidenten Dilma Rousseff under framför allt 2016, har sett med oro på hur vinden tycks vänt sig emot dem. Inte bara för att stödet för kuppregimen är det lägsta som registrerats i landet, utan också för att de lama försök att mobilisera till stöd för de nedskärningar inom alla områden som regeringen driver, varit fullständiga misslyckanden.

Att den korruption som både Dilma och den tidigare presidenten Lula anklagats för (och i Lulas fall, dömts för) är betydligt grövre i kuppregeringen, har inte föranlett några protester.
Inför president och parlamentsvalet i höst leder Lula stort, även om det är osannolikt att han kommer att tillåtas kandidera. Som ett led i sin valkampanj genomför Lula just nu en mötesserie i södra Brasilien. På flera platser har grupper av fascister inte bara demonstrerat mot Lula utan också angripit mötesdeltagare, blockerat infartsvägar etc. Samma höger som dagligen pratar sig hesa om ”diktaturen i Venezuela” har inga problem med att införa diktatur i Brasilien.
I ett försök att väcka liv i massrörelsen från 2016 kallar högern nu till demonstrationer i början av april, då högsta domstolen skall avgöra om Lula skall fängslas (han dömdes till 12 års fängelse tidigare i år).
För den socialistiska vänstern gäller det att försöka förvandla den omfattande protestvågen mot attentatet i Rio till en genuin massrörelse som kan visa på en utväg i den fullständigt förlamande politiska och ekonomiska krisen i landet. En rörelse som måste backa upp Lulas rätt att ställa upp som kandidat i presidentvalet men hålla klart avstånd från den klassamarbetspolitik som är en del av orsakerna till den situation som råder idag.

Göran Kärrman

Dela