Botkyrka är Sveriges bästa LSS-kommun

Tuva Lund (S) är ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka.

Tuva Lund (S) är ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka.

▶ Får pris för sitt arbete med stöd och service till funk­tions­nedsatta

▶ Tuva Lund (S): ”Det är en utmärkelse som förpliktigar och vi behöver fortsätta utveckla vårt arbete”

 

Botkyrka kommun är vinnare när priset Bästa LSS-kommun för första gången delas ut.  Det betyder att Botkyrka är den kommun i Sverige som bäst efterlever Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som infördes för drygt 20 år sedan.
– Jag är stolt och glad över att Botkyrka utsetts till årets LSS-kommun. Det är en utmärkelse som förpliktigar och vi behöver fortsätta utveckla vårt arbete. För många av våra medborgare möjliggör LSS goda livsvillkor, delaktighet i samhället och frihet över sin vardag. Det är unikt, det är vackert och det är något som är värt att försvara, säger Tuva Lund (S), ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka, i ett pressmeddelande.

Juryns motivering till priset lyder: ”Botkyrka har höga ambitioner om att följa LSS intentioner för att skapa individuella lösningar. Som exempel på hur kommunen tar nya, kloka initiativ vill juryn särskilt nämna möjligheten för de boende på en ny gruppbostad att själva vara med om att utse personal till boendet. För att skapa förutsättningar för att alla ska kunna påverka sin vardag har kommunen även en särskild brukarombudsman med uppgift att stå på den enskildes sida. Botkyrka har vidare en budgetmodell som innebär att, om antalet personer som tillhör LSS personkrets växer, så ökar resurserna för att verkställa insatserna.”

Det är många på kommunen som är glada och stolta över priset.
– Vi vann! Jag är så stolt och glad att samarbeta med fantastiska medledare som har brukarens fokus på riktigt. Botkyrkas omsorg om personer med funktionsnedsättning har gjort ett imponerande arbete för att öka brukarnas delaktighet och inflytande i sin vardag. Det här visar att det gett resultat att vi har flyttat fokus från ett mer traditionellt verksamhets- och medarbetar­perspektiv på omsorgen till att utforma stödet efter brukarnas verkliga behov. Nätverkande, kunskapsdelning och transpa­rens är ledstjärnor i arbetet, säger Pia Bornevi, förvaltnings­chef vid vård- och omsorgs­förvaltningen.

Petra Oxonius är verksamhetschef vid omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
– Så roligt och spännande att få vara delaktig i den verksamhet som visar att saker är möjliga. Brukarens fokus, delaktighet och möjlighet till kommunikation ska genomsyra allt vi gör. Brukarombudsmannen är ett unikt stöd i det. Det handlar inte bara om att öka kompetensen och införa nya arbetssätt, såsom brukardelaktighet vid rekrytering, utan om att använda brukarnas faktiska erfarenheter i varje möte. Det är brukarna och medarbetarna och alla chefer som tillsammans är möjliggörarna och som nu ska firas, säger hon.
Botkyrka kommun ligger söder om Stockholm med Tumba som huvudort och har ett rödgrönt styre.

Per Leander

Dela