Regeringen tjänade på våldet

Turkish PM Recep Tayyip Erdogan

KOMMENTAR: Dagen efter valet uppmanade Erdogan omvärlden att erkänna valresultatet. Att han känner att han behöver göra det är en illustration över det kontroversiella valresultatet. AKP misslyckades i det ordinarie valet i somras att behålla sin majoritet som de hade hoppats få utöka. Partiet lyckades varken samarbeta med det pro-kurdiska vänsterpartiet HDP eller den sekulära och nationalistiska oppositionen i CHP och MHP. Därför utlystes istället nyvalet som ägde rum i söndags. Efter en blodig valkampanj med bombattacken i Ankara där över 100 HDP- och vänstersympatisörer mördades samt krigstillstånd i Diyarbakir och andra kurddominerade städer lyckades AKP återfå sin majoritet.

Det finns uppgifter om oegent­ligheter i samband med valet men det är oklart om det varit tillräckligt för att påverka valresultatet. Däremot menar valobservatörer från OSCE att kandidater inte kunnat kampanja fritt på grund av attacker mot partimedlemmar och oroligheterna i landets sydöstra kurddominerade områden. Att AKP och myndigheterna fört ett smutsigt spel under valrörelsen står klart. Bland annat har oberoende medier fått sina kontor attackerade av polis och journalister har fängslats på lösa grunder.
Dessutom har regeringen trappat upp konflikten med PKK inom och utanför Turkiets gränser. Föga förvånande har regeringen gynnats av det krigsliknande tillståndet. Det kan också vara förklaringen till att det nationalistiska MHP backade samtidigt som AKP gick framåt. HDP lyckades nätt och jämt ta sig över 10 procentsspärren, en tillbakagång jämfört med i somras. Om valdeltagandet på grund av säkerhetssituationen sänkts i kurddominerade områden skulle det påverka HDP negativt och gynna de andra partierna.
I valet i somras lyckades vänsterpartiet HDP locka över konservativa kurder som de senaste tio åren röstat på det islamiska AKP som inledningsvis genomförde demokratiska reformer. Men de senaste åren har AKP blivit alltmer auktoritärt och fredsprocessen med PKK avstannade samtidigt som regeringen anklagades för att se mellan fingrarna på IS-terrorn mot kurderna i Syrien och Irak.
Kurder oavsett politisk inriktning gick därför över till HDP som fört kampen för kurdernas rättigheter med fredliga metoder. Men som svar på bombattentatet i Suruc där 33 socialister mördades återupptog PKK väpnade metoder i större skala. HDP har i konservativa kurdiska väljares ögon och för den delen även hos liberala turkar sammankopplats med PKK. Det kan också vara en av förklaringarna till HDP:s tapp på flera procentenheter.
Helt klart är att den inbördeskrigsliknande situationen i landet har gynnat den auktoritära regeringen och skadat de progressiva krafterna i landet.

Arash Gelichkan

Dela