Netanyahu kommer ut som historierevisionist

Benjamin_Netanyahu_on_September_14,_2010Al-Husayni1929

KULTUR/FOKUS: I ett tal till Sionistiska världskongressen i Jerusalem i tisdags hävdade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att Hadj Amin al-Husseini övertygade Hitler att genomföra mord på 6 miljoner judar. Al-Husseini var stormufti i Jerusalem, och ledde den religiösa myndighet som hanterade religiösa frågor som rörde det muslimska samfundet under 1920- och 30-talen, när Palestina var under brittiskt styre. Vid andra världskrigets utbrott levde Amin al-Husseini i exil och saknade i praktiken politisk och religiös makt.
I sitt tal hävdade Netanyahu att al-Husseini ”hade en central roll i att underblåsa den slutliga lösningen. Han flög till Berlin. Hitler ville inte utrota judarna på den tiden, han ville utvisa judarna. Men Haj Amin al-Husseini sa till Hitler: ’Om du utvisar dem, kommer de alla komma hit’ (till Palestina). ’Så vad ska jag göra med dem’, frågade Hitler: ’Bränn dem!’, svarade Stormuftin”.

Det finns överhuvudtaget inga uppgifter om ett sådant samtal, och Netanyahu har inga bevis för att ett sådant någonsin ägt rum.
Muftin mötte Hitler en gång, men deras 95-minuters samtal ägde rum den 28 november 1941, när Hitler redan hade långt gångna planer på att utrota judarna.
Husseini använde besöket till att försöka säkra Führern stöd för arabisk självständighet. Den som vill läsa mer om Stormuftins besök i Berlin rekommenderas att läsa historikern Philip Mattars bok  The Mufti of Jerusalem.

I sitt klassiska verk The War Against the Jews beskriver historikern Lucy Davidowicz om förberedelserna inom tredje rikets militära ledning att genomföra folkmordet: ”Någon gång under den händelserika sommaren 1941, kanske till och med redan i maj, beordrade Himmler Rudolf Hess att komma till Berlin och sa i ett privat samtal till honom att ’Führern hade gett order om en slutlig lösning av judefrågan’, och att ’vi, SS, måste utföra ordern.’ ” Hon tillägger: ”I slutet av sommaren 1941 upprepade [Himmler för] Einsatzkommando-styrkan i Nikolajev, likvidationsordern och påpekade att de som deltar i likvidationen inte hade något personligt ansvar för genomförandet av denna ordning. Ansvaret var helt och hållet hans och Führerns”.
Davidowicz förklarar också att ”Sommaren 1941 inleddes ett nytt projekt – byggandet av förintelselägren. Två civila från Hamburg kom till Auschwitz den sommaren för att lära personalen hur man hanterar Zyklon B, och i september i det ökända Block 11, genomfördes de första gasningarna av 250 patienter från sjukhuset och av 600 ryska krigsfångar, förmodligen ”kommunister” och judar …”
Men enligt Netanyahus påhittade och förintelseförnekande version av historien, skulle inget av detta ha hänt. Förintelsen var helt och hållet muftins idé!

Att Husseini träffade Hitler och hade förbindelser med nazisterna är ingen hemlighet. Men Netanyahus påhitt bör ses för vad det är: ett försök att falskeligen anklaga palestinierna för Europas folkmord på judarna. Syftet verkar vara att avhumanisera palestinierna och motivera Israels pågående etniska rensning.
Sett i sitt historiska sammanhang bör vi också komma ihåg att även andra nationalistiska rörelser i länder som koloniserades av britterna var sympatiskt inställda till nazisterna, inklusive de indiska nationalisterna. Men som den marxistiske historikern Perry Anderson förklarar i sin bok The Indian Ideology från 2012, motsatte sig det indiska kongresspartiet den brittiska krigsförklaringen mot Tyskland främst på grund av nazisternas fiendskap mot de brittiska kolonisatörerna, och inte på grund av någon samhörighet med nazisternas rasistisk ideologi.
På samma sätt gjorde Jerusalems stormufti det klart för såväl Nazityskland som för Benito Mussolinis fascistiska regering i Italien att han var ute efter full självständighet för alla delar av arabvärlden och ville rädda Palestina från både den brittiska imperialismen, kommunismen och sionismen. Muftin betonade att kampen mot judarna inte var av religiös natur, utan handlade om att säkra ett självständigt Palestina.

Ali Abunimah
Marco Jamil Espvall

Dela