En realpolitisk analys av Ukraina

frontlinje-ukraina-sakwa

Frontlinje Ukraina
av Richard Sakwa
Karneval förlag 2015

Den brittiske statsvetaren Richard Sakwas bok Frontlinje Ukraina är utan tvekan en av de bästa och mest sakliga genomgångarna av de senaste årens händelser i och runt Ukraina. Boken visar också hur akademisk forskning skiljer sig från den skrikiga och vinklade journalistiken och politiska propaganda som har dominerat beskrivningen av händelserna i media.
Sakwa sätter utvecklingen i Ukraina i sitt historiska sammanhang från Kalla krigets slut till idag, och förklarar vilka interna och externa krafter som ledde till den så kallade Majdanrevolutionen 2014 och det efterföljande inbördeskriget som i värsta fall kan bli ett storkrig mellan väst och öst.

Sakwa menar att Majdan å ena sidan var en revolution i ordets rätta bemärkelse eftersom rörelsen mobiliserade stora folkmassor som direkt ingrep i politiken, (i alla fall i de västra delarna av landet). Men å andra sidan var det inte någon fullbordad revolution eftersom Majdan inte ledde till något maktskifte och det fortfarande är samma politiska och ekonomiska elit som styr (med undantag av en handfull individer som petades bort). Sakwa skiljer också på vad han kallar ”den ukrainska krisen” och ”Ukrainakrisen”.
Med ”den ukrainska krisen” syftar han på landets interna politiska motsättningar som har pågått sedan Sovjets fall mellan de monistiska krafterna (pro-Majdan) som vill se en statsbildning baserad på ett folk, ett språk och en starkt centraliserad stat – mot de mer pluralistiska krafterna (anti-Majdan) som vill decentralisera makten och att minoritetsfolkens språk och kulturer ska respekteras. Med begreppet ”Ukrainakrisen” syftar han på internationaliseringen av denna konflikt, och den utländska inblandningen i Ukraina från väst respektive öst, vilket i sin tur har förvärrat den ukrainska krisen.
Han ser också en tydlig motsättning mellan USA och EU, där Washington med Victoria Nulands ord ”Fuck the EU”, har drivit fram en konfrontation med Ryssland som EU har allt att förlora på, medan USA inte berörs nämnvärt.

Samtidigt fastnar Richard Sakwa lätt i sin borgerliga statsvetenskapliga världsbild. Han har helt rätt i att det är Natos och EU:s västutvidgning som i första hand har framkallat Ukrainakrisen. Men hans lösning på krisen är en sorts fredlig samexistens mellan blocken, en återgång till status quo, där Ukraina skulle vara en ”neutral” stat mellan väst och öst. Som om det världssystem vi har nu vore det enda möjliga alternativet och som om imperialismen kan tyglas och inte per automatik leder till konflikter och krig.
Jag reserverar mig också för en del av Sakwas språkbruk, som när han kallar fascistiska Högra sektorn för ”nyleninistisk” i sin organisering, och när han i förbifarten påstår att den amerikanska nykonservatismen har ”trotskistiska” drag.
Men för den som vill förstå realpolitiken bakom den ukrainska krisen och Ukrainakrisen idag, är Sakwas bok utan tvekan viktig läsning.

Per Leander

Dela