Stathis Kouvelakis: ”Folklig enhet” har fötts!

Stathis-Kouvelakis-009

Tidigt i morse lämnade 25 av Syrizas parlamentsledamöter partiets parlamentsgrupp för att bilda en ny grupp, under namnet ”Folklig enhet”. De flesta av dessa parlamentsledamöter är anslutna till Vänsterplattformen, men en del andra anslöt sig också, som Vangelis Diamantopoulos och Rachel Makri, en nära medarbetare till Zoe Konstantopoulou.
Detta är en avgörande utveckling inom grekisk politik, men också för den radikala vänstern, både i Grekland och på internationell nivå.
Tre faktorer måste betonas.

Den första är att ”Folklig enhet” är namnet på en ny politisk front som kommer att samla tretton organisationer inom den radikala vänstern, de som skrev under texten från 13 augusti som uppmanade till bildandet av Nej-fronten. Denna front är därför det första konkreta resultatet av en omgruppering inom den grekiska radikala vänstern. En omgruppering som drar lärdomar av de senaste fem åren och givetvis erfarenheterna av Syriza vid makten och katastrofen det ledde till.

Den andra är att frontens målsättning är att utgöra det politiska uttrycket för det Nej som uttrycktes både vid valen i januari och folkomröstningen den 5 juli. De viktigaste programmatiska linjerna är att bryta med åtstramningarna och memorandumen, avvisa alla privatiseringar och nationalisera ekonomins strategiska delar under samhällelig kontroll, till att börja med banksystemet, annullera större delen av Greklands skuld (till att börja med omedelbart avbryta återbetalningarna av den) och i vidare mening en rad radikala åtgärder som kommer att förändra styrkeförhållandena till arbetarnas och de folkliga klassernas fördel och röja vägen för en progressiv återuppbyggnad av landet, dess ekonomi och dess institutioner.
Dessa mål går inte att uppnå utan att lämna eurozonen, vilket den se­naste katastrofen har visat på ett väldigt tyd­ligt sätt, och utan att bryta med hela den rad av politiska åtgärder som EU har infört. Fronten kommer också att kämpa för en enad internationalistisk kamp kring gemensamma mål på europeisk och internationell nivå, och kommer att stöda ett utträde ur NATO, att bryta de befintliga överenskommelserna mellan Grekland och Israel och på ett radikalt sätt gå mot imperialistiska krig och interventioner.

Den tredje är att den nya parlamentsgruppen nu är den tredje största i det grekiska parlamentet, före det nynazistiska partiet Gyllene gryning. Det innebär att dess ledare, Panagiotis Lafazanis, inom de närmaste dagarna kommer att få mandat att bilda en regering som kommer att vara i tre dagar, som den grekiska konstitutionen föreskriver. Efter Tsiprasregeringens avgång är det nu parlamentets näst största parti, Ny demokrati, det största högerpartiet, som har detta mandat. Denna tidsrymd kommer Folklig enhet att använda för att starta en bred debatt och mobilisera alla samhällskrafter som vill bekämpa åtstramningarna och memorandumen, de tidigare såväl som det nya.

Partiets program och hur omfattande stödet är för det bland ledande personer inom den grekiska vänstern, som väntas bli mycket imponerande, kommer att publiceras i början av nästa vecka.

Stathis Kouvelakis
Aten, 21 augusti 2015

Översättning: Göran Källqvist

Dela