Articles by Per-Olof Mattsson

En kritisk intellektuell

KULTUR Historikern och professorn Werner Schmidt har skrivit en biografi över den radikala och intellektuella författaren Peter Weiss. Per-Olof Mattsson har läst den.


Nytt liv åt två bortglömda arbetarförfattare

LITTERATUR I samlingsvolymen Två röda pennor presenteras nu tidigare rätt okända texter av arbetarförfattarna Maria Sandel (1870-1927) och Karl Östman (1876-1953) för en ny läsekrets. Per-Olof Mattsson tycker att det är ett fint och representativt urval,
men föredrar Maria Sandels författarskap över Karl Östmans.