Elektrikerna utmanas av ”gul fackförening”

Kurt Junesjö och Urban Pettersson. foto: Maria Godfrida, Erik Junesjö, Anna Ledin Wirén

▶ Företag tecknade kollektivavtal med lojal fackförening

▶ Blev möjligt efter ändringar i strejklagstiftningen 2019

▶ Junesjö: ”Svenska modellen kommer att slås sönder.”

INTERVJU

När fackförbundet Elektrikerna i våras skulle teckna kollektivavtal med företaget Svea Solar, som monterar solenergiceller, blev de omkörda av en annan fackförening kallad Tingvalla Bro, som företaget istället valde att teckna sitt förstahandsavtal med. Ett avtal som var mycket förmånligare för arbetsgivaren. Det handlar om avtalsshopping, där arbetsgivaren sluter ett kollektivavtal med en så kallad ”gul fackförening” som är lojal med företagsledningen, över huvudet på de etablerade fackföreningarna.
– Vi har under längre tid försökt teckna avtal med företaget, och vi gjorde det i våras, och sen efter det har det blivit en diskussion mellan oss och företaget om vilket avtal det är som ska tillämpas, vårt eller Tingvalla Bros, vilket de tecknade ungefär samtidigt som vårt, säger Urban Pettersson, ordförande för Elektrikerna, till Internationalen.

Urban Pettersson är övertygad om att Elektrikerna i slutändan kommer att få igenom sitt kollektivavtal eftersom de är den etablerade fackföreningen och har majoriteten av medlemmarna på arbetsplatsen.
– Om jag har rätt så har de slutit ett avtal som inte är tillämpligt. Enligt min uppfattning är Tingvalla Bro inte någon riktig fackförening. Man måste uppfylla vissa villkor och kriterier för att kunna räknas som fackföreningsrörelse och kunna sluta avtal. Och vad vi ser så företräder de inte våra medlemmar, säger Urban Pettersson och fortsätter:
– Just nu har vi en diskussion med företaget och en förhandling kring att de ska tillämpa vårt avtal. Sen får vi väl se om vi lyckas övertyga dem, eller om vi får gå vidare. Det vet jag inte i nuläget och det är dumt att spekulera om, men vi räknar nog med att vi kommer att kunna lösa det här.
Internationalen har även talat med Kurt Junesjö, facklig jurist och expert på arbetsrätt, som är mer skeptiskt till att Elektrikerna kommer kunna få rätt mot Svea Solar och Tingvalla Bro.
– Det är en gul fackförening som har funnits sedan 1990-talet. De har kollektivavtal med arbetsgivare som vill undvika att betala avtalsenliga löner. Bland annat gäller det i byggbranschen där det finns en hel del såna lönedumpande avtal. Men det mest genomgripande avtalet är just det här med Svea Solar eftersom det är ett mycket stort företag inom elektrikerbranschen där man idag har en miljardomsättning. Och solenergi är ju en framtidsbransch så man räknar med att ha en omsättning på tio miljarder inom ett antal år. Så det är en mycket stor del av Elektrikerförbundets medlemmar som inte kommer att få de löner, förmåner och villkor som de borde ha rätt till, säger han.

Kurt Junesjö förklarar att det här blev möjligt efter den lagändring som trädde i kraft 2019 och innebär att det är förbjudet att strejka om det redan finns ett kollektivavtal på en arbetsplats. Bakgrunden var att så väl LO-ledningen som arbetsgivarna ville hindra det lilla men stridbara Hamnarbetarförbundet i Göteborg från att strejka för ett eget kollektiv­avtal, med hänvisning till att arbetsgivaren hade ett avtal med Transportarbetareförbundet. LO räknade med att man skulle fortsätta att kunna dominera fackföreningsrörelsen, men för arbetsgivarsidan har det istället öppnat upp för avtalsshopping.
– Det innebär att Svea Solar som då slöt ett avtal med Tingvalla Bro en månad innan man slöt avtalet med Elektrikerna sitter på ett förstaavtal, och det är det som gäller. Elektrikerna sitter med ett andraavtal och kan inte konflikta sig till ett förstaavtal eftersom den nya lagstiftning förbjuder det, säger Kurt Junesjö.

Är det här något vi kommer att få se mer av på svensk arbetsmarknad?
– Ja, de svenska facken har helt ovetande, skulle jag vilja säga, lurats in i en fälla som innebär att den svenska modellen kommer att slås sönder. Det finns inte längre något LO kan göra för att hindra avtalsshopping. När det nu har blivit fritt fram så kommer arbetsgivaren så klart att välja de billigaste avtalen. Därför kommer man få se en väldigt stor övergång både till billigare avtal inom LO-sektorn, men också till gula fackföreningar, säger Kurt Junesjö.

Tillbaka till Urban Pettersson på Elektrikerna, som ännu inte har gett upp hoppet om att man ska få igenom sitt eget kollektivavtal med arbetsgivaren.
– Vi gör ju som alltid, vi driver vår fackliga kamp och vet ju att när vi klarar av att organisera oss på ett bra sätt så kommer vi att nå framgång. Orsaken till att såna här fack kan uppstå är väl för att vi har varit för dåliga på att organisera oss allihop. Vi har råkat på många arbetsgivare som vill tillämpa andra avtal, men efter alla om och men så brukar det bli som vi vill i slutändan, säger han.

Per Leander

Dela