Vänsterpolitik kan inte se ut som förr

Ledaren # 22 2021

▶ Historiskt skifte från välfärdskapitalismen

▶ Samhällsklimat fullt av svek och misstro

▶ V:s industripolitik embryo till nytt skifte

Politiska stridsfrågor har en tendens att rymma hela sin samtid i mindre format. I kampen om marknadshyrorna kan vi hitta ett flertal av samtiden politiska fenomen: Socialdemokraterna som återigen sviker sina kärnväljare för att rädda regeringsunderlaget. Ett ledande skikt inom Hyresgästföreningen som, i stället för att driva sina medlemmars uppenbara intresse, kräver rättning i ledet – även om det innebär att suspendera varenda aktiv gräsrot. Och så har vi kapitalet, som ju är drivande part. Men varför? Kan det vara bidragen som lockar?
Om hyrorna skjuter i höjde­n innebär det att fler männi­skor kommer bli beroende av bostads­bidrag för att kunna bo någonstans, precis som det blivit i Finland. Bostadsbidrag som går rätt i fickan på värden. Nu är det inte alls säkert att högern och kapitalet har så utkristalliserade motiv. Förmodligen är det en blandning av ideologi, makt och rent ekonomiska intressen som driver agendan. Men ändå kvarstår faktum. I brist på produktivitetsutveckling har stora delar av kapitalet i stället riktat in sig på att mjölka offentliga medel.

I Sverige pågår ett kvalitativt skifte, där ekonomin blir låne­driven i stället för lönedriven, där kapitalet som organiserad kraft hellre lever på att suga ut offentliga medel än att tillverka saker och där socialdemokratin har mer kontakt med sina intressen som byråkratiskt skikt än med löntagarna, som den en gång skapades för att representera. Hur man än ser på nittonhundratalet och välfärdskapitalismens rekordår så tillhör det dåtiden. Och detta historiska skifte har skett utan någon offentlig debatt, det har pågått oberoende av vem som suttit vid makten, och det är politiker som antingen varit aktiva genomdrivare eller låtit det hända. Den opinion som lyft Sverige­demokraterna som politisk kraft drivs till största delen av förbittring över detta skifte.

Delar av vänstern har gett sig in på att försöka återuppbygga den folkliga förankringen genom att ta ombord det nationalistiska och flyktingfientliga idégodset, men det är – förutom att vara djupt ohederligt och opportunistiskt – att blanda ihop orsak och med verkan. Rasism och intolerans, både folklig och institutionell, fanns där sedan innan. Den var bara ingen politisk kraft det gick att bygga riksdagspartier på så länge välfärden expanderade.

I detta politiska klimat, detta tillstånd, skall Vänsterpartiet etablera sig som egen kraft. Då är det välbehövligt att lansera en politik för omställning och återindustrialisering av Sverige, det vi kan se en ansats till i Industrisamtal Sverige. Att arbeta för en Green New Deal, för omställning av industrin och samtidigt en återindustrialisering och revitalisering av småstäder och glesbygd, kan bli ett sätt att knyta samman flera dagspolitiska behov som idag hamnar i kollitionskurs: politik för full sysselsättning, grön omställning och levande industri. En politik som knyter samman en aktiv stat med stimulanspolitik istället för bara med sociala skyddsnät.
Problemet i Vänsterpartiets retorik och inriktning ligger på ett annat plan. Det är nämligen inte kapitalet som behöver höra detta. Det är inte borgerliga kärnväljare som behöver tilltalas, eller ledningen i IF Metall, utan alla de löntagare som fruktar för sin anställning och sin bygd.
Det är löntagarna som behöver veta att det åter finns anledning att lyssna på politiker. En grön industripolitik måste emellertid innehålla en dimension till, den måste också bryta den maktlöshet som rotar sig i människor och samhällen när man ständigt tvingas leva i vetskap om att industrin när som helst kan packa och dra utomlands. Den måste med andra ord också ta i maktfrågan.

Vänsterpartiet är idag den enda kraften med riksdags­representation som kan representera någonting annat än två-tredjedelarssamhälle, social nedmontering, svek och ökade sociala spänningar. Ändå låter man alldeles för ofta som vanliga politiker.
Problemet med utspelspolitiken är inte att Vänsterpartiet överskattar sig självt, utan tvärtom att man underskattar sin egen betydelse.

Dela