Kan en bred vänster förändra bostadspolitiken? 

Om man vill förändra ett välfärdssamhälle till att bli individualistiskt och marknadsstyrt så är bostadspolitiken ett av de viktigaste instrumenten.   Det visste Margret Thatcher  när hon reade ut det offentligt ägda boendet i Storbritannien med katastrofala följder för hyresgästerna.  Det vet självklart högern i Sverige som bedriver sitt förändringsarbete målmedvetet och framgångsrikt. Det skriver före detta bostadsborgarrådet i Stockholm, vänsterpartisten Ann-Margarethe Livh.

OPINION

Att bostaden skulle vara en del av välfärden och att olika boendeformer skulle vara ekonomiskt likvärdiga hade ett brett stöd fram tills finanskrisen på 90 talet.
Sedan dess finns i princip inget ekonomiskt stöd för hyresrätten med undantag av det helt otillräckliga investeringsstödet. Ombildningar och privatiseringar av allmännyttan har gjort livet mer osäkert för hyresgästerna. Ränteavdrag, rotavdrag och andra reformer har gjort  ägt boende förmånligt för dem som har pengar att köpa.
Det kan skilja cirka 2 000  till 3 000 kr i kostnad om man jämför lika stora bostadsrätter och hyresrätter (enligt uträkningar från bland andra Hyresgäst­föreningen, Fastighetsägarna, EU-kommissionen och SABO eller Allmännyttan)
Marknadshyror som borgarna lobbar hårt för kommer att segregera bostadsmarknaden ännu mer och kommunerna kommer att tvingas uppföra fattigbostäder för dem som varken har en chans att hyra eller köpa. Det individualistiska och marknadsstyrda samhället kommer att vara ett faktum om inte utvecklingen kan vändas.
Och för att göra det behövs en helt annan bostadspolitik som omfattar allt från ekonomi till hyresgästinflytande. Det finns en rad förslag för att finansiera byggandet av hyresrätter med överkomliga hyror. Både nätverket ”Totalrenovera Sverige” och s-föreningen Reformisterna förespråkar att statens överskottsmål överges och att det finanspolitiska ramverket förändras. Hyresgästföreningen har presenterat ett förslag med statligt garanterade topplån  och byggbonus för kommunerna. Men stödet i riksdagen för att ge byggandet av hyresrätter rimliga ekonomiska villkor är svagt för att inte säga obefintligt.
Därför behövs en bred utomparlamentarisk rörelse som visar att en annan bostadspolitik inte bara är önskvärd utan möjlig .En rörelse som tar ett helhetsgrepp på bostadspolitiken och driver på för statligt stöd till byggandet av hyresrätter med överkomliga hyror, en stark allmännytta, rättvisa ekonomiska villkor mellan upplåtelseformer lagstiftning mot oskäliga hyreshöjningar vid renoveringar och annat som ingår i en rättvis bostadspolitik.
En rättvis bostadspolitik är en förutsättning för ett soli­dariskt och rättvist samhälle.

Ann-Margarethe Livh
fd bostadsborgarråd v
och aktiv i Hyresgästföreningen.

Dela