”Använd avtalsrörelsen till att försvara anställningsskyddet”

▶ Vänsterpartiets Ali Esbati uppmanar till facklig mobilisering

▶ Kombinerad parlamentarisk och facklig kamp kan rädda LAS

▶”Vi vill inte ha regeringskris, men är beredd att fälla Löfven”

 

Efter att LAS-förhandlingarna återigen har spruckit står vi nu ännu närmre en regeringskris, om Vänsterpartiet tvingas lägga fram en misstroendeförklaring mot Stefan Löfvens regering för att stoppa ett riksdagsbeslut om försämringar av anställningstryggheten utifrån den utredning som redan lagts fram. I måndags deltog den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Ali Esbati vid ett offentligt webbmöte om LAS-frågan med tankesmedjan Socialistisk Politik, för att berätta om läget.
– Vänsterpartiets roll i den här processen och skälet till att vi är i den här situationen är att vi i samband med att regeringen bildades sa att vi skulle tolerera

Ali Esbati (V). Foto: Agnes Stuber

en Löfven-regering utifrån januariavtalet, men inte om de lade fram förslag gällande arbetsrätten och marknadshyror. Och det är där vi är nu. Vi säger samma sak som vi sagt hela tiden, att vi är beredda att dra undan acceptansen för Löfven som regeringsbildare, säger Ali Esbati, och menar vidare att om Vänsterpartiet inte hade intagit den här positionen är det troligt att försämringarna redan hade genomförts.
– Jag skulle säga att utifrån det parlamentariska läge som råder i riskdagen, så hade vi kanske redan nu varit i en väsentligt mer problematisk situation om inte det här hotet hade funnits. Då hade de tutat och kört mycket fortare skulle jag tro. Men nu är vi i en situation där LO ändå har landat i att avvisa de här försöken från Svenskt Näringsliv att få igenom väldigt stora försämringar i anställningstryggheten.

Samtidigt som Vänsterpartiet är beredda att fälla regeringen på den här frågan, uppmanar Ali Esbati fackliga aktivister att mobilisera i sina förbund för att sätta press på LO-ledningen att stå på sig, eftersom det just nu finns en press uppifrån från regeringskansliet att LO trots allt ska gå med på någon kompromiss med Svenskt Näringsliv.
– Från mitt perspektiv så blir det ju otroligt viktigt den närmaste tiden att det finns ett inre tryck inne i de här organisationerna, på LO-sidan framför allt, men också på tjänstemannasidan, att man som medlemmar och fackklubbar gör det tydligt för sina centrala företrädare, att man inte vill se en överenskommelse som innebär många, många steg tillbaka för facken. Olika typer av uttalanden och utspel, att helt enkelt göra det synligt att det bubblar i de fackliga leden. Det tror jag är jätteviktigt, säger han och fortsätter:
– Å ena sidan kan man säga att det har ju varit en press som har gjort att den här utredningen nu är överspelad, det kommer inte att bli ett förslag som ser ut precis så här. Men den är inte överspelad som hot mot fackföreningsrörelsen, och som ett verktyg att få den överenskommelse som man fortfarande önskar att parterna ska gå med på.

Ali Esbati menar att den just nu pågående avtalsrörelsen öppnar upp möjligheten att ta striden om LAS till en helt ny nivå för facken.
– Jag tror att själva formuleringen av olika typer av mer arbetsrättsliga krav i avtalsrörelsen kopplat till möjligheterna att ha ordinarie strejk, är inte något som har skett på ett organiserat sätt på LO-sidan på otroligt länge. Den typen av dynamik, den typen av formulering av krav och mobilisering bakom dem, det tror jag också är väldigt viktigt på riktigt nu, och då blir tidsaspekten central. Jag tror att det här behöver få någon typ av avslutning. Även den här processen runt lagstiftningsarbetet behöver avslutas inom några veckor. Annars kommer det att bli regeringskris, säger Ali Esbati:
– Vad den regeringskrisen sen faktiskt utmynnar i, det är jättesvårt att säga, det behöver ju naturligtvis inte gå till extraval. Det kan hända att det är det som krävs för att Socialdemokraterna ska få tillräckligt med råg i ryggen att säga till Centerpartiet att det här går inte, ni får backa. Den som lever får se. Vi trycker i alla fall på härifrån riksdagen och är väldigt tydliga med att det inte är vårt syfte att skapa regeringskris, det är inte det vi jobbar för, men vi kommer att ha en misstroendeförklaring mot Stefan Löfvens regering om de envisas med att gå vidare med utredningen eller varianter som liknar den här.

Per Leander

Dela