Varför de nya nationella säkerhetslagarna i Hongkong spelar roll

Foto: Studio Incendo

Den 30 juni antog Beijings högsta ledning enhälligt nationella säkerhetslagar som förbjuder separatistiska handlingar, omstörtande verksamhet, utländsk inblandning och terrorism i Hongkong. Lagarna har marknadsförts som ett sätt att ge Hongkong lugn och ro och åter få in staden på rätt spår för att återta sin plats som ekonomisk motor. Men för alla som tänker är det uppenbart att lagarna inte bara gör det olagligt att vara oliktänkande, utan också utgör ett förtida slut på Hongkongs oberoende och överenskommelsen om ”Ett land, två system”. Det skriver demokratiaktivisterna JN Chien och JS från Hongkong.

OPINION

Genom att kringgå både Hongkongs lagstiftande församling och rättsväsende, och möjligen till och med införa ett Beijing-lett kontrollorgan för att upprätthålla lagarna, har president Xi Jinping tydligt visat att han har tappat tålamodet med Hongkongs etablissemangfientliga rörelse. Hongkongs lagstiftare var inte delaktiga i en enda detalj innan lagarna antogs (även om det inte hindrade Beijing-vänliga politiker att uttrycka stöd för lagen).
Detta omfattande angrepp på Hongkongbornas möjlighet att uttrycka avvikande åsikter kommer bara att göra det möjligt för Kinas kommunistiska parti (KKP) att redan före 2047 bryta ännu mer mot Hongkongs grundlag. Demonstranterna i Hongkong, som har kämpat för den demokrati som de en gång fick löfte om, står nu inför ännu större risker när de går ut på gatorna. Även om oliktänkande som grips inte kommer att utlämnas till fastlandet, så kommer de att underkastas Beijings oklara juridiska system lokalt, och riskerar fängelse i minst tre, fem eller tio år. I värsta fall kan de få livstid.
Den rädsla som de nationella säkerhetslagarna har skapat har redan visat sig vara ett hinder för Hongkongbornas digitala frihet. Twitteranvändare i Hongkong har gjort sina profiler privata. Många har lämnat plattformen och har raderat sina profiler av rädsla för repressalier från regeringen. De som har stannat kvar måste fråga sig om deras alias online kommer att leda fram till deras verkliga identiteter. Varje handling kan vara utsatt för granskning och är därmed osäker.
Effekterna av lagen är redan tydliga bland en del av Hongkongs mest framträdande aktivister. Redan innan lagen trädde i kraft lämnade Joshua Wong, Agnes Chow och Nathan Law, som alla spelade ledande roller i 2014 års Paraplyrörelse, det studentledda politiska partiet Demosisto, som de bildade 2016.
Dessutom har de pågående protesterna och pandemin drabbat Kinas ekonomiska tillväxt hårt, vilket är oacceptabelt för Beijing. De nya lagarna är Xis sätt att återigen röja vägen för stabila och otyglade profiter.

Antagandet av de nationella säkerhetslagarna utdelar också ett svepande slag mot aktivister på fastlandet, som under flera årtionden (tillbaka till Sun Yat-sens tid) har kommit till Hongkong som säker tillflyktsort för oliktänkande. Hongkong har i själva verket en lång historia av att stöda arbetar- och sociala rättviserörelser i Fastlands­kina. Utöver att vara platsen för de största årliga demonstrationerna mot massakern på Himmelska fridens torg, har staden sedan länge varit hem för organisationer som förespråkar och dokumenterar arbetarorganisationer i Kina, vilket gör den till en central länk mellan Kinas arbetarrörelse och resten av världen.

Även om vi ännu inte har sett hur de nationella säkerhetslagarna kommer att påverka dessa organisationer, så kan lagstadgans omfattande villkor enkelt kalla deras arbete för uppvigling, och genast riskera deras arbete. Enligt de nya lagarna kan ekonomiskt stöd betraktas som upprorisk – eller till och med terroristisk – verksamhet. Det kan innebära att resten av världen helt skärs av från arbetarnas kamp i Fastlandskina, enligt mångas förmenande den största grupp arbetare i världen som har fungerat som motor för billig arbetskraft under den globala kapitalismen.
Hårt förtryck från KKP är inget nytt för oliktänkande på fastlandet. Arbetarorganisatörer och sociala rättviseaktivister har drabbats av den sortens förtryck i flera år, de har internerats utan förvarning, fängslats utan rättegång och i en del fall torterats. Även om dessa lagar kan innebära slutet för Hongkong som vi känner det, kommer aktivister och demonstranter i Hongkong nu att tvingas acceptera att deras öde är nära sammanflätat med sin motsvarighet på fastlandet. Mer än någonsin kommer befrielsen nu att vara beroende av om Hongkongborna kan ta till sig den etablissemangfientliga kampen i Fastlandskina som i grund och botten sin egen.

Kriminaliseringen av avvikande åsikter i Hongkong äger rum samtidigt som en större våg av nationell militarisering sker nu när protester och uppror sveper genom världen. USA:s ”krig mot terrorn” har utgjort modellen för Kinas ”Folkkrig mot terrorn” och massinterneringarna av uigurer. Detta samarbete ”mot global terror” är nära sammanflätat med utbytet mellan de imperialistiska säkerhetsapparaterna för att säkerställa ett oavbrutet utbyte av varor och produktion av kapital. I Filippinerna, Singapore, Pakistan och USA har regeringarna utnyttjat den pågående pandemin och de befogade offentliga oroligheter som orsakats av staternas underlåtenhet att sätta stopp för de systematiska skadorna och ödeläggelsen av svartas och rasifierades liv, för att införa lagstiftning mot demonstrationer.
Oavsett om det är motstånd för nationell demokrati i Filippinerna, Black Lives Matter-rörelsen i USA, eller decenniers arbetaraktivism i Fastlandskina, så är detta senaste angrepp mot Hongkongs politiska frihet oupplösligt knuten till denna etablissemangfientliga kamp över hela världen. Även om Hongkongborna nu kanske känner sig ensamma under en hopplös kamp, så är det viktigt att verka över nationsgränserna, precis som de makthavande gör.

I detta syfte är ett avgörande steg att inse dessa globala samband så att vi kan bilda rätt koalitioner med de rätta allierade. Nu är tiden inne för utbyte av motståndstaktik – som Hongkongaktivister nyligen har gjort med kamrater i USA – och bygga en gemensam styrka med arbetar- och gräsrotsorganisationer, så att vi tillsammans kan förenas mot statens förtryck överallt.

JN Chien och JS

Tidigare publicerad i på den Hongkongbaserade aktivistplattformen Lausan.
JN Chen och pseudonymen JS är aktivister i demokratirörelsen, och JN Chen är dessutom skribent på Lausan (kinesiska för paraply).

Översättning: Göran Källqvist

Dela