Avblås Aurora 2020!

Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten

Från 11 maj till 4 juni planeras en stor militärövning – Aurora 2020. Alla försvarsgrenar är inblandade och övningen är tänkt att genomföras över hela Sverige, men med tyngdpunkt på Blekinge samt östra och centrala Skåne. Det är den största övningen av sitt slag i Sverige på över 20 år och enligt  Försvarsmakten beräknas hela kalaset kosta 660 miljoner kronor. I dessa Corona-tider borde pengarna läggas på annat, menar Socialistisk Politiks
Verkställande Utskott.

OPINION

Övningens scenario är att Sverige utsätts för ett väpnat angrepp utifrån och i det sammanhanget ska Sverige träna samarbete med ”internationella partners”, enligt det så kallade Värdlandsavtal som Sverige ingått med Nato. Vilka länder dessa ”internationella partners” konkret handlar om är Försvarsmakten förtegen med. Det är dock ingen kvalificerad gissning att Storbritannien och USA, aktörer som Sverige därtill har specifika militära samarbetsavtal med, ingår i den gruppen – tillsammans med en rad andra Natoländer
Aurora 2020 bör ses i ljuset av att Sverige för tillfället genomför en kvalificerad militär upprustning där försvarskostnaderna från att 2019 legat på 59,8 miljarder kronor bara fram till 2022 är tänkta att växa till 76,7 miljarder kronor – en höjning med makalösa 28 procent.
Självklart är det också en del av Sveriges allt närmare samarbete med Nato där det 2016 av riksdagen godkända Värdlandsavtalet är det mest konkreta uttrycket. Som hand i handske passar här Försvarsmaktens beskrivning av den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöområdet: ”Ett väpnat angrepp mot Sverige bedöms i dagsläget inte som sanno­likt,men det kan inte heller uteslutas”.

Om Sveriges alliansfrihet ska ha den minsta form av trovärdighet måste det intima samarbetet med Nato avvecklas och Aurora 2020 avblåsas. Det enda faktiska utfallet en sådan övning bär med sig är att de stormaktspolitiska spänningarna Nato kontra Ryssland allt mer piskas upp och där Sverige är en liten bricka i det rådande stora spelet.

Mot bakgrund av corona­virusets härjningar i Sverige och över hela vår värld är det självklart än mer absurt att övningen inte redan avblåsts, även om Försvarsmakten på sin hemsida garderat sig för detta scenario: ”Planeringen inför Aurora 20 fortsätter enligt plan men vid sidan av ordinarie planering pågår också planering för alternativa händelseutvecklingar. Till exempel olika begränsningar i genomförandet, eller att spridningen av coronaviruset i samhället framtvingar en senareläggning av genomförandet”.

De 660 miljoner kronor som den lär kosta har också i dessa tider oerhört mycket mer angelägna användningsområden, och då inte minst i uppbyggnad av beredskapslager med mediciner och annan sjukvårdsutrustning. Med inrättandet av fältsjukhuset utanför Stockholm ser vi också vad Försvarsmaktens resurser i dessa dagar konkret kan användas till. De 25 000 svenska kvinnor och män som mobiliseras till Aurora 2020 har därtill så mycket viktigare saker att utföra än att under tre veckor leka krig –Avblås Aurora 2020!

Socialistisk Politiks Verkställande Utskott
22 mars 2020

Dela