Riksidrottsförbundet sviker paraidrotten: Special Olympics ställs in

Längdskidåkarna Lovisa Danielsson och Felix Nilsson när de fick höra att Special Olympics World Winter Games 2021 skulle hållas i Östersund / Åre. Nu blir det inte så. Foto: Susanne Kvarnlöf

▶ RF bryter mot sin verksamhetsidé och ignorerar para-idrotten

▶ Dags för Riksidrottsförbundet att leva upp till sin ideologi

▶ Para-sport går inte att finansiera på kommersiell väg

KOMMENTAR

Det kan förefalla som att Björn Eriksson och Riksidrottsförbundet (RF) är intresserade av en bred idrottsrörelse. RF tycks mena att idrotten ska vara tillgänglig för alla och ske på likvärdiga villkor.
I RF:s verksamhetsidé står: ”Med idrott avses organiserad fysisk aktivitet där träning och möjlighet till tävling bidrar till välmående. Den fysiska prestationen har mer än försumbar betydelse.” RF påpekar också att ”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tydliggör bland annat att personer med funktionshinder ska ha samma möjligheter till idrott som andra.”
För att få OS och Paralympics till Stockholm 2026 bidrog RF och Sveriges olympiska kommitté med mycket pengar och stor ansträngning. Deras ambition var att påverka Stockholms stad, svenska folket, regeringen och slutligen Internationella olympiska kommittén så att Stockholm skulle vinna kampen och få arrangera OS.
Stockholms stad – som initialt var motståndare till spelen – ändrade sig efter påtryckningar. Propagandan gjorde också att det svenska folket blev alltmer positiva till spelen. Beskedet i SVT Sport 9 april förra året var därför väntat: ”Idrottsminister Amanda Lind bekräftar att regeringen går in med statliga garantier för en OS-ansökan till vinterspelen 2026 – Vi ser att det skulle bli väldigt spännande med ett olympiskt spel i Sverige.”

Sverige förlorade sedan som bekant kampen om de olympiska spelen 2026. Spelen – som också hade innehållit paraidrott – gick istället till Italien och Milano. I SVT sport 29 maj 2019 uttalade sig Åsa Llinares Norlin, ordförande för Sveriges Para­lympiska Kommitté: ”Det här är ju inte det enda arrangemanget. Om två år har vi ju Special Olympics i Sverige, winter games. Och det är för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.” Hon menar vidare att detta arrangemang ”kommer betyda jättemycket” för svensk parasport.
I efterdyningarna till att Sverige inte fick OS 2026 skrev Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson på dess hemsida: ”Vi får nu fokusera på att fortsätta vårt arbete med att få stora evenemang till Sverige”.
Special Olympics skulle ha genomförts i Åre och Östersund 2021. Det uppstod emellertid ett stort problem under förberedelserna till evenemanget. Enligt ett inslag i Ekot den 19 december 2019 så ”överväger Svensk parasport att avsäga sig arrangemanget då det varit svårt att få sponsorer och finansiärer. Det är också osäkert med pengar från staten.”:
Senare samma dag lämnar Johan Strid, generalsekreterare för Svenska Parasportförbundet, det slutgiltiga beskedet: ”Special Olympics ställs in.” Han tydliggör också varför de hoppar av värdskapet: ”Brist på resurser är en viktig orsak till att Special Olympics ställs in”.
Dagen därpå uttalar sig Amanda Lind i Ekot: ”Vad gäller genomförandet av spelen, där menar jag nog att det är bra att regeringen inte går in och ger specifika ekonomiska bidrag.” Björn Eriksson gör samtidigt ett klarläggande gällande RF: ”Enligt honom kan inte heller de ge några ekonomiska bidrag till ett evenemang av det här slaget.”
Senare denna dag uttrycker Johan Strid sin förvåning över att det är ”uteblivet ekonomiskt och statligt stöd som gör att Special Olympics i Jämtland 2021 ställs in.”

Björn Eriksson har faktiskt rätt i sak. RF ska inte gå in och finansiera idrottsliga evenemang. Det uppenbaras dock att RF inte är intresserade av paraidrott. Deras kamp för att få OS och Paralympics till Stockholm var ej för att bredda idrottsrörelsen. Det var OS och elitidrott som var intressant. Paralympics var bara något som måste ingå i ansökan.
Det fanns nämligen inget som hindrade RF från att anstränga sig för att påverka regeringen att gå in med ekonomiska garantier till Special Olympics.
Johan Strids förvåning över ”att svenska staten inte var beredd att skjuta till pengar när det upptäcktes att det inte gick att finansiera på kommersiell väg” är faktiskt rimlig. För enligt RFs ideologi är det ju faktiskt så att ”Den fysiska prestationen har mer än försumbar betydelse.” och ”att personer med funktionshinder ska ha samma möjligheter till idrott som andra.”
RF borde faktiskt insett att Special olympics inte gick att finansiera på kommersiell väg.
Björn Eriksson bör nog i fortsättningen se till att RF lever upp till sin egen ideologi.

Dan Berg

 

Dela