Solidaritet med Ali Wazir i Pakistan

Ali Wazir, är invald parlamentariker i Pakistans nationella församling. Han bor i en provins som gränsar till Afghanistan. Hans familj mördades av talibanerna. Idag är han en av de ledande krafterna i Pashtun Defense Movement (PTM) som kämpar uteslutande med ickevåldsmetoder. PTM har växt till en av de största massrörelserna i Pakistan. Som ett resultat har rörelsen blivit föremål för en brutal förtryck från arméns sida. Den 26 maj slog armén brutalt ner en icke-vålds protest och dödade åtminstone 13 personer och skadade dussintals. Ali Wazir fängslades i strid med hans parlamentariska immunitet, och gripandet orsakade en skandal i Pakistans nationalförsamling och i landet.

En internationell solidaritetskampanj har lanserats för att kräva frisläppandet av Ali Wazir. Du kan bidra genom att underteckna uppropet här.

För mer information om Ali Wazir och PTM, se denna länk.

Intis

Dela