Håkan Blomqvist: ”Hyckleri och svek när Sverige bytte sida om kärnvapen”

Medan den svenska militärledningen och samlade borgerligheten jublar åt Margot Wallströms nej till FN-konventionen mot kärnvapen, TPNW (UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons), är den internationella fredsopinionen närmast chockad.

KRÖNIKÖREN: Håkan Blomqvist

”Sveriges beslut är ett steg tillbaka och ett historiskt brott mot svensk säkerhetspolitik”, menar Beatrice Fihn vd för fredsprisbelönade ICAN. ”FN har sagt att risken för användning av kärnvapen är den största sedan andra världskriget. Genom att inte helt avvisa användningen och innehavet av kärnvapen har Sverige gått emot sin långa tradition av att stå upp mot dessa massförstörelsevapen.”
Ord som ”hyckleri” och att Sverige ”bytt sida” beskrivs som följderna av det allt tätare samarbetet med NATO:s och USA:s kärnvapenbeväpnade stridskrafter.
Från fredsrörelser runt om i världen vädjas om att återta beslutet och underteckna konventionen. Hiroshimaöverlevaren Setsuko Thurlow säger sig vara ”djupt förkrossad” av det svenska beslutet. Vid tidigare möten med den svenska utrikesministern har hon diskuterat ett omedelbart förbud mot kärnvapen och sett Margot Wallström och Sverige som ledande i nedrustningsförsöken. Nu uppmanar hon i namn av Hibakusha – de japanska atombombsöverlevarna från 1945– den svenska regeringen att ompröva beslutet och underteckna avtalet.

Det var sommaren 2017 som företrädare för 135 stater tillsammans med fredsaktörer från civilsamhället förhandlade fram avtalet mot kärnvapen vid FN-högkvartetet i New York. Avtalet förbjuder stater att utveckla, testa, producera, inneha, leverera och använda eller hota med kärnvapen, liksom att tillåta kärnvapen på sina territorier eller uppmuntra till något av det omnämnda.
Sedan tidigare finns ett antal konventioner mot andra massförstörelsevapen, som de kemiska, men inte mot det värsta av alla, kärnvapen.
Höstens 2017 inleddes arbetet med att förmå stater att underteckna och ratificiera, det vill säga göra konventionen juridiskt bindande. }Konventionen fick snabbt stöd av en global fredsopinion, från norska Nobelkommitten och FN:s förre generalsekreterare Ban Ki-moon till välkända fredsnamn som Desmund Tutu, Yoko Ono och Dalai Lama. Ett sjuttiotal länder har hittills undertecknat och ett tjugotal ratificierat.

Att Sverige skulle komma att tillhöra dessa förväntades, genom den långa traditionen av nedrustningsinitiativ och inte minst Margot Wallströms profilering av svensk ”feministisk utrikespolitik” mot bland annat just kärnvapen.
Sveriges pågående militära upprustning i tätt militärt samarbete med NATO och USA vilka offentligen krävt att Sverige avstår från undertecknande, liksom den svenska militärledningens och försvarsminister Hultqvists bestämda nej för att inte äventyra dessa samarbeten, har uppenbarligen varit utslagsgivande. ”Realism”, kallades det av Wallström. ”Svek”, av fredsopinionen.

Håkan Blomqvist

Dela