Så tar vi strid mot renovräkningar

Från vänster författarna Dominika Polanska, Åse Richard och Sarah Liz Degerhammar på releasen för Renovräkt!

Att fastighetsvärdar utnyttjar möjligheten att rusta upp eftersatta bostäder och därefter chockhöja hyrorna har blivit ett växande problem. Många hyresgäster tvingas flytta efter de så kallade renovräkningarna. Nu har det kommit en praktisk handbok om hur vi tar strid mot de onödiga lyxrenoveringarna. Mats Leander, som har egna erfarenheter av att kämpa mot renovräkringar i Husby, har läst den.

 

Inte nog med att bostadskostnaderna ska ha stigit 2,5 gånger så mycket som konsumentprisindex under några decennier och att borgarna ivrar för marknadshyror. Nä, det har gått så långt att FN varnar Sverige för att multinationella riskkapitalister utsträckt sin verksamhet till Sverige och satt i system att köpa upp miljonprogramsområden, som är mogna för underhåll, stambyten och annat, och genomför så kallade lyxrenoveringar.
Det kan vi se exempel på i Husby där jag bor, där borgarna på 1990-talet sålde 40 procent av det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska Bostäders bestånd till vad de sade var en ”långsiktig” ägare. De hyresgästerna har sålts vidare ett halvdussin gånger och nu är de i händerna på ett internationellt företag som heter D Carnegie, nyligen omdöpt till Hembla i Sverige. Huvudägare är en fastighetsmogul som är kompis med Donald Trump.

D Carnegie/Hembla är ett av de företag som Leilani Fahra, FN:s rapportör för bostadsfrågor, särskilt varnat för, som med lyxrenoveringar och onödiga ombyggnader driver upp hyrorna så att fattigt folk inte har råd att bo kvar och i värsta fall hamnar på gatan. Det är det som kallas renovräkning. Och det kan man råka ut för även om man bor hos en allmännyttig hyresvärd, även om de privata bolagen ofta är mera hänsynslösa. Bostadsbristen och den förda bostadspolitiken – eller bristen på bostadspolitik har flyttat makten från hyresgästerna till värdarna.
Nu har det kommit en bok: Renovräkt! som vill hjälpa hyresgäster som hotas av värdarnas girighet. De tre författarna Dominika Polanska, Sarah Liz Degerhammar och Åse Richard har i flera år forskat om och deltagit i hyresgästernas kamp mot gentrifiering – eller bortträngning som de, kanske rättare, skriver. Själv har jag träffat dem vid ett par möten och seminarier som vi ordnat i Husby de senare åren.
I boken går de i 18 kapitel igenom steg för steg alla tjyvknep som hyresvärdarna tillgriper: som att göra sig oanträffbara, sprida rykten och inte informera, inte svara på frågor, hänvisa till sin ”policy” eller ospecificerade lagar och bestämmelser, trakassera hyresgästerna och spela ut dem mot varandra genom att ge vissa förmåner, att utnyttja folks bristande svenskkunskaper och lura dem att skriva på något papper så att de blir av med sitt besittningsskydd, eller ställa ultimatum: ”Om du inte flyttar till den här lägenheten, så får du inget mer erbjudande!”
I varje kapitel finns en verktygslåda där författarna går igenom punkt för punkt vad man kan göra för att värna sitt boende. A och O är framförhållning och sammanhållning. Om hyresgästerna känner och hjälper varandra, ordnar möten, knackar dörr och informerar finns det möjligheter att försvara sig.
I Husby lyckades vi faktiskt mobilisera en rörelse bland hyresgästerna under början av 2010-talet, som blev så stark att bostadsbolaget – det som fanns kvar av Svenska Bostäder – tvingades gå med på att föra en dialog med oss boende. Det slutade med att renoveringarna genomfördes mera genomtänkt, efter de behov som faktiskt fanns, och hyrorna chockhöjdes inte så som först var tänkt, utan alla hade möjlighet att bo kvar.
I boken Renovräkt! finns fler exempel från olika delar av landet där man lyckats bo kvar och stå emot onödiga ombyggnader och oskäliga hyreshöjningar. Där finns också lästips och exempel på ett dussin organisationer som kämpar för hyresgästernas rättigheter som man kan vända sig till.

Till hösten får filmen Push av Fredrik Gertten Sverigepremiär. I den följer han FN:s Leilani Fahras kamp mot vinsthungriga fastighetsbolag världen över. Men här och nu kan ett bra sätt att förbereda försvaret av sitt boende vara att läsa boken Renovräkt!

Mats Leander

 

 

RENOVRÄKT! Hyresvärdars makt(spel) och hur du tar striden
av Dominika Polanska, Åse Richard och Sarah Liz Degerhammar. Illustrationer av Ruhani Verbal förlag 2019

Dela