Paus i hamnstrejken under medlingen

Ett hundratal lockoutade och strejkande medlemmar i Hamnarbetarförbundets avdelning tågade på lördagen till Gustav Adolfs Torg i Göteborg under paroller om förhandlingsrätt och rätt till kollektivavtal. Foto: Lars Henriksson

▶ Hamnarbetarförbundet redo att fortsätta strejken i februari

▶ Medlingsförhandlingar inledda, men inte på fackets villkor

▶ Rapporter om att Transports medlemmar agerar strejkbrytare

INTERVJU

Strejken i Sveriges hamnar fortsätter. Det är den oberoende fackföreningen Hamnarbetarförbundet som har genomfört ett par kortare punktstrejker runtom i landet under förra veckan och

Eskil Rönér.

början av denna, med krav att få teckna ett eget kollektivavtal. I onsdags inleddes nya medlingsförhandlingar, men om de inte kommer fram till någon lösning har hamnarbetarna lagt nya strejkvarsel för den 6 februari i Halmstad och Mönsterås.
– Det har varit bra strejkaktioner. I Göteborg hölls även en stor demonstration på Gustav Adolfs torg i söndags, där det kom väldigt mycket folk för att visa sitt stöd, säger Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér till Internationalen.
– Men som tidigare har arbetsgivaren svarat med ett kraftigt spegelvarsel om lockout.

Dessutom har andra hamnarbetare, som är organiserade i det rivaliserande LO-förbundet Transport, i vissa fall ryckt in och agerat som strejkbrytare. Eskil Rönér vill egentligen inte säga vad han tycker om den saken:
– Det får ju stå för Transport hur de agerar och väljer att inte hedra en facklig blockad eller konflikt. Arbetsgivaren har ju beordringsrätt på viss övertid, men om jag har förstått saken rätt så handlar det här om övertid som är helt frivillig, säger han.
Bakgrunden till konflikten är ju att Hamnarbetarförbundet vill ha ett eget kollektivavtal, men både arbetsgivaren och LO hänvisar till ett avtal med Transportarbetarförbundet.
– Vi vill ha ett likalydande avtal som Transport helt enkelt. Sen är vi medvetna om att om man är tvåa på bollen så är det det första ingångna avtalet som gäller. Det vi har blivit erbjudna är ett andrahandsavtal med en kravlista från arbetsgivarsidan som i princip skulle omvandla det här till ett hängavtal eller något ännu sämre. Det begränsar kraftigt våra möjligheter att faktiskt verka på lokalplanet. Det finns inga incitament för arbetsgivaren att ta med oss i några beslutsprocesser eller samverkansorgan eller liknande, säger Eskil Rönér.

I onsdags inleddes nya medlingsförhandlingar, men Hamnarbetarförbundet tycker inte att de genomförs på rätt sätt eftersom samtliga medlare representerar motståndarsidan i form av

Erik Helgeson.

Svenskt Näringsliv och LO.
– Det känns mest som ett filter mellan oss och arbetsgivaren. Jag har inga förhoppningar alls. Det hade möjligtvis varit annorlunda om vi fått medlare från det vanliga rättssystemet, säger Erik Helgesson, förbundsstyrelseledamot för Hamnarbetarförbundet i Göteborg.
– Än så länge är moralen jävligt bra i alla fall. Själva konflikten kan pågå väldigt länge till, men våran ambition är att lösa det här. Men det kan vi inte göra ensamma. Samtidigt tänker vi inte vika ner oss. Kompromisser kan man bara hitta om vi pratar med varandra, och det vill ju inte arbetsgivaren.

Per Leander

Dela