”Det finns inga andra än vi som kan föra den här kampen”

Kajsa Ekis Ekman var en av talarna på Raoul Wallenbergs torg vid söndagens manifestation.

▶ Demonstration i Stockholm för att rädda klimatet

▶ Inga förväntningar på FN-toppmötet i Katowice

▶ Klimatfrågan handlar i grunden om klasskamp

Samtidigt som FN:s klimatmöte hölls i den polska gruvstaden Katowice, samlades ett par hundra människor på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm den andra advent för att demonstrera mot att världens ledare inte tar klimathotet på allvar och gör tillräckligt för att stoppa koldioxidutsläppen. Som en varning om vad som håller på att hända med klimatet, var Stockholm dessutom tråkigt grått med plusgrader och småregn, istället för vit snö och frisk kyla, som borde ha varit det normala i början av december.
Manifestationen hade samordnats av Climate Alarm Stockholm under rubriken ”Ändra systemet, inte klimatet!” och talare från flera olika organisationer framträdde.

Efter ett inledande av gruppen Rrriotsamba, som med sina trummor kallade till strid, talade Mikael Sundström, ordförande för Jordens vänner. Han sa sig inte ha några förhoppningar om att de styrande politiker som samlas i Katowice skulle komma fram till något positivt resultat och att det är därför som det är så viktigt att vanligt folk engagerar sig för klimatet. Han påpekade att även svenska myndigheter inte tar klimathotet på allvar.
– Trafikverket ska bara bygga ett par motorleder till, sen ska de ta ansvar för miljön. Statliga pensionsfonder och banker ska bara investera lite till i fossilföretag, sen ska man ta ansvar. Flygindustrin ska bara säkra att fler och fler flyger, sen ska man försöka hitta på nått sätt att minska klimatutsläppen. Politikerna ska bara invänta miraklet när man lyckas kombinera en ekonomisk tillväxt med minskande utsläpp. Vi ska bara skjuta den viktigaste frågan för mänsklighetens överlevnad på framtiden, sa Mikael Sundström med dyster stämma.

Mikael Sundström jämförde situationen med att vi sitter på en gren som vi håller på att såga av och att vissa verkar tro att allt bara blir bra om vi byter från en bensindriven motorsåg till en elmotorsåg. Men det värsta är inte klimatförnekare, menade han. De härskande har förstått vad som håller på att hända och förbereder sig på det värsta genom att försöka rädda sig själva.
– Det är den här typen av attityd som det är vi har att slåss emot. En sorts mix av undergångstankar och hybris som vi ser hos politiker, företagsledare och den rika klassen. Det finns en attityd att civilisationens undergång är oundviklig och nu gäller det att roffa åt sig så mycket som möjligt för att stå starka när det händer. Det gäller så klart inte alla, men tillräckligt många för att de ska ha inflytande, och med deras ekonomiska resurser är deras inflytande tyvärr väldigt stort, sa Mikael Sundström.

Sofie Andersson representerade organisationen Flyglarm Arlanda, som bildats i protest mot planera på att expandera Sveriges största flygplats. Hon påpekade att flyget är en av de största klimatbovarna, och att svenskarna står för fem gånger så mycket flygande som det internationella världssnittet. Det är bara 7 procent av världens befolkning som ens har suttit i ett flygplan.
– Det är vi från den rika delen av världen som står för utsläppen, medan de fattiga lider mest av konsekvenserna av klimatförändringarna. Det är helt oacceptabelt att vårt resande sker på andra människors bekostnad i hälsa och liv, dels nu men också för framtida generationer, sa Sofie Andersson.
Hon såg ändå en positiv utveckling i och med att många svenskar har börjat se problemet och börjat ifrågasätta sitt flygande. Och hon uppmanade människor att istället för att resa så ofta som möjligt, göra så mycket som möjligt av sina resor, genom att resa mera sällan men vid mera speciella tillfällen.
– Det krävs gemensamt ansvarstagande för att minska resandet, men framför allt enorma krafttag från makthavarna för att ställa om till färdmedel som inte göder klimatuppvärmningen. Det måste finnas lika förutsättningar i hela Sverige att kunna resa miljövänligt genom en utveckling av vårt järnvägsnät, menade hon.

Ett av de mest akuta miljöhoten i Sverige just nu är det saudiska oljebolaget Preemraff, som precis har fått klartecken från de svenska myndigheterna att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Därmed fördubblas de svenska utsläppen av koldioxid från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton, förklarade Kajsa Ekis Ekman, och menade att ett av de viktigaste målen i klimatkampen nu måste vara att stoppa detta.
Hon berättade vidare om invånarna på Påskön, som högg ner träd efter träd för att resa statyer. När skogen var slut kunde de inte längre bygga båtar, och då kunde de inte längre fiska och till sist svalt människorna på ön ihjäl. Men in i det sista fortsatte de att hugga ner sina träd, och bygga statyer. Vi vet inte vad som drev dem, sa Kajsa Ekis Ekman, men vi vet vad som driver dagens skogsskövlare. Profiten.
– Dåtidens människor lever inte längre, och framtidens människor kommer inte att hinna. Men vi som lever nu är här av en anledning, och det är för att det är vi som ska leda den här kampen för att rädda klimatet, sa Kajsa Ekis Ekman.
I grunden handlar det om klasskamp, förklarade hon. Åtta personer äger mer än halva jordens befolkning, och det är de rika som förstör världen.
– Det är vad det handlar om. Det handlar inte om individens val. Det handlar om deras profit, kontra klimatet och vår överlevnad. Det finns inga andra än vi som kan föra den här kampen.

Per Leander

Dela