Brokigt, trångt och hoppfullt när Momentum möttes i Stockholm

Knökat, hett och stimmigt var det när Momentum höll sitt första möte i Stockholm på onsdagskvällen. Ett drygt femtiotal hade mött upp i den politiska teatern Tribunalens foaje för att diskutera möjligheterna av ett svenskt Momentum – rörelsen som radikaliserade brittiska Labour och förde Jeremy Corbyn till partiledarposten. Logiskt nog var en stor del av de församlade SSU:are och socialdemokrater men även vänsterpartister, mindre vänstergrupper och oorganiserade ingick i den brokiga församlingen. Efter inledande presentationer som avslöjade närvaron av såväl yngre generationer som några från den gamla 70-talsvänstern delades deltagarna in i tio diskussionsgrupper kring frågor om vad som borde vara ett svenskt Momentums viktigaste teman och hur det hela borde organiseras. Svaren uttryckte brokigheten men också många gemensamma tankegångar.

Vad det gäller det mer organisatoriska lyftes både det klassiska folkrörelsebehovet av struktur, medlemmar, valda personer, lokal- och arbetsgrupper plus till och med eftervalskongress – och lösligare nätverksideer om ”platt” kontra representation. Att inte bilda nytt parti utan att förenas kring ett minimum för att påverka val- och eftervalsdebatten, ge socialister råg i ryggen och trycka på arbetar- och vänsterrörelsen tycktes vara en gemensam inriktning. Härtill kom mängder av uppslag om webben, internetbaserade omröstningar, poddar, gräsrots-TV och skrivarverkstäder. ”Momentum måste vara enkelt, tillgängligt och en plats för samtal”. Att koordinera de radikala krafterna inom arbetarrörelsen och olika nätverk för välfärd, asylrätt med mera ställde flera som en uppgift. Försvar av strejkrätten och mer omedelbart, deltagande i People’s Climate March den 8 september och Gemensam Välfärds aktionsdag den 26 augusti var aktiviteter som nämndes.

Nå, vad beslutades? Egentligen bara att detta var starten, att en Facebook-grupp för Momentum Stockholm fixas och att vi röstar på nätet om när nästa möte ska hållas. Magert, efter all den kreativa mötes­energin? Nja, snarare det möjliga för en origgad uppstart där det mesta återstår men efterföljande PUB-diskussioner bubblade av vilja att gå från tanke till handling.

Håkan Blomqvist

 

Några anteckningsklipp angående den politiska inriktningen:

* Stor skillnad mot läget i Storbritannien. Ett svenskt Momentum annorlunda, här inte stödja en kandidat till S-ledarposten.

* Inför valet: mot borgarna och SD. Påtryckningar på arbetarrörelsen och vänstern: ”Stöd den här kampen!”

* Vi saknar en vänster som är för, och inte bara emot.

* Lyfta konflikten arbete – kapital. Socialistisk klimatpolitik.

* Lära av varandra: aktivism och bildning.

* Tänk inte bara Corbyn utan också Podemos.

* Mot nedskärningar, stora investeringsprogram för bostäder och infrastruktur. ”Investera i välfärdsstaten”. Alternativ till kapitalism, en socialism för idag. Offentliga sektorn, en outnyttjad resurs.

* Allt som kan förstärka arbetarklassens ställning.

* Karolinska-skandalen som styrs av moderaterna. Åtala förskingrarna!

* Vinstfri välfärd, billiga bostäder, mot utförsäljningar, privatiseringar, ojämlikhet.

* Ekonomisk demokrati. En ny berättelse om det goda samhället. Stötta facket.

HB

 

Dela