Gemensam Välfärd kräver folkomröstning om vinster

– Det har varit deppigt ett tag och tydligt att förslaget om att begränsa vinster i välfärden inte går igenom i riksdagen. Men så såg jag de så kallade välfärdsbolagens kampanj

Gunilla Andersson från Nätverket gemensam Välfärd.

mot varje inskränkning av vinstuttaget. ”Expropriation”, ”konfiskation”, anklagade dom. Och allt är vänt upp och ned. Det är ju dom som konfiskerar våra skattemedel till sina vinster! Så här fick jag energin tillbaka. Detta vanvett måste stoppas.
Ungefär så föll orden när Gunilla Andersson från Gemensam Välfärd på måndagskvällen drog igång kampanjen för en folkomröstning om vinster i välfärden.
Z-salen på ABF-huset i Stockholm bågnade av bortåt fyrahundra deltagare som med handuppräckning och stormande applåder gav sitt stöd åt en kampanj för helt enkelt Ja eller Nej till vinster i välfärden. Kent Werne hade då med utförlig statistik visat på välfärdsbolagens väldiga profiter, den stora majoritetens motvilja mot vinstplundringen och lobbyisternas härjningar bland politikerna. När partiernas försvar för vinstuttag från välfärden befinner sig så på kollisionskurs med folkviljan är det dags för folkomröstning, var budskapet från mötet.

Kvällen hade arrangerats som en ”Stödgala för en vinstbefriad välfärd”. Artisterna Ronny Eriksson, Johan Rabeus, Staffan Hellstrand, Coste Apetrea, Anders Linder och Kerstin Wikström ställde upp mot vinster i välfärden. Vittnesmål framfördes från lärare som avskedats från Akadimedia för kritik mot marknadsstyrning, från hemtjänstupproret och En annan vård är möjlig.
Nu inleds kampanjen över hela landet och i sociala media. Syftet är först och främst att återinföra frågan om den gemensamma välfärden och vinstutplundringen på den politiska dagordningen. Som Gunilla Andersson påpekade, i över tusen städer internationellt har privatiserade verksamheter återerövrats till det gemensamma.
Och just i dagarna beslutade Chile att avskaffa vinstdrift inom skolan. Det är hög tid här också.

Håkan Blomqvist

Dela