Experimentlusta och kreativitet på Palestinsk videokonstfestival

Visning av Blake Shaws Gossip-tv Foto: Yousef Karajah.

Den femte upplagan av / si: n / Festival för video- och performance-konst avslutades i Palestina förra veckan. Med hjälp av konsthändelser ville årets festival uppmuntra deltagarna att uppleva bildkonst i ett urbant sammanhang för att utforska stadslivet.

 

Bild från Kamal Aljafaris film “Recollection”.

Mer än 30 deltagande videokonstverk som visades i Betlehem, Gaza, Jerusalem och Ramallah skildrade livet i olika sammanhang, med hjälp av minnen, erfarenheter, åsikter och skildringar av platser, och mänskligt beteende.
I öppningsevenemanget Recollection av Kamal Aljafari fördes tittarna på en 70 minuters visuell turné i gamla Jaffa. En samling av filmklipp som tagits från israeliska filmer visade detaljer om den gamla staden Jaffa innan rivningen av gamla hus, torg och stadsdelar. Aljafari har tagit bort människorna från videon och fokuserat på platser som numera är borta för alltid.
Blake Shaw och ett antal palestinska videokonstnärer presenterade Gossip TV, ett guerilla-TV-kollektiv som kombinerar poesi, undersökande journalistik och experimentell video för att undergräva kulturen av massbildskonsumtion med en motståndspoetik. De sände ut sina experimentella program i etern som ett slags pirat-TV. Innehållet spännde från nyhetsrapportering till scenkonst.

Videokonstfilmerna från Gaza inriktade sig framför allt på dagliga utmaningar på grund av belägringen och dess kosekvenser. I form av strömavbrott och framtidslöshet.
/ si: n / Festivalen som hålls vartannat år startade i samarbete mellan Qattan Foundation, det franska kulturinstitutet och Les Instants Video NUMERIQUES et Poétiques i Marseille, Frankrike. Festivalen startade som ett forum för videokonsten som visades på gallerier, konsthallar och aulor. Men 2009 bestämde sig arrangörerna för att det var dags att föra ut konstern till den offentliga sfären, så det blev en festival som även visar videos på offentliga platser.
I år sammarbetade tolv lokala och internationella organisationer för att skapa en unik festival med experimentlusta och kreativitet i centrum.

Nader Dagher Ramallah
Översättning:
Marco Jamil Espvall

 

Från videokonstverket “All Power to The Poetic Imagination!”, som visades på Birzeit University Museum.

Dela