Facken rasar mot Ericssons massuppsägning

Ericsson krackelerar, huvudkontoret i Kista. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia

Ericsson krackelerar, huvudkontoret i Kista. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia

 

► 3000 anställda har varslats, Borås och Kumla drabbas hårt

► IF Metall: ”Beskedet från koncernledningen är oacceptabelt”

► Även Unionen och Ingenjörsförbundet protesterar

Under sommaren kom ett rykte om att Ericsson förberedde stora nedskärningar av verksamheten i Sverige. Något som först förnekades eller förtegs, men som nu har visat sig var sant. På tisdagen kom nyheten att 3000 anställda varslas om uppsägning.
Av de 3000 jobben finns 1000 inom produktion, cirka 800 inom forskning- och utveckling, samt cirka 1 200 inom försäljning och administration. De orter som drabbas hårdast av nedskärningarna är Borås och Kumla, men även Göteborg, Karlskrona, Linköping och Stockholm/Kista drabbas. Verksamheterna i Lund, Luleå och Kalmar påverkas dock inte, enligt Ericsson.
– Det är fullständigt bedrövligt, men det tror jag att de flesta inser. De har fastnat i en spiral där de hela tiden vill lösa problemet genom stora neddragningar och besparingar, säger Ingenjörsförbundets förhandlare Tomas Blidberg, till Aftonbladet.

Även IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe är upprörd.
– Beskedet från koncernledningen är oacceptabelt, säger han i ett pressmeddelande.
Anders Ferbe menar att Ericssons koncernledning behöver byta strategi. Det går inte att fortsätta med samma medicin när man så tydligt sett att den hittills inte botat något problem. Nu är det hög tid att söka efter andra lösningar, menar facket.
– Jag hoppas styrelsen och ägarna stoppar neddragningarna och i stället låter den nya ledningen ta fram en plan för utökad produktion i Sverige. Det viktigt för arbetstillfällena på Ericsson, men också för hela den svenska industrin – produktionen hänger intimt ihop med fortsatt forskning och utveckling. Bryt inte den kedjan, det kan bli väldigt, väldigt dyrt. Och det finns ingen ångervecka, säger Anders Ferbe som menar att Ericsson ännu har tid att ”göra om och göra rätt”:
– Jag förväntar mig konstruktiva och lösningsinriktade förhandlingar nu. Jag vet att våra lokala fackliga representanter både har egna idéer och är öppna för nya förslag på långsiktiga och hållbara lösningar från företaget.

Ytterligare ett fack vars medlemmar drabbas av varslet är tjänstemannaförbundet Unionen.
– De kostnadsbesparingar som Ericsson nu gör drabbar personalen alldeles för hårt. Det är människor som varit lojala och arbetat med att bygga upp företaget under lång tid. Hela familjer drabbas när yxan går på detta obarmhärtiga sätt, skriver Unionen i ett osignerat pressmeddelande.
– Förhandlingar pågår fortfarande. Nu lägger vi allt fokus på att den kompetens och kunskap som finns hos de anställda tas till vara. Oavsett vad den fortsatta processen resulterar i kommer Unionen att företräda medlemmarnas intressen och se till att ha inflytande över vad som händer. De som drabbas av neddragningarna får stöd av Unionens förtroendevalda och anställda, skriver Unionen.

Ericsson har på senare tid inte nått de vinstmål man eftersträvat, och företaget menar att man nu måste genomföra drastiska omstruktureringar för att vända på utvecklingen. ”Det är ett tufft besked vi ger medarbetare i Sverige idag och vi har stor respekt för den oro detta skapar. Dessa åtgärder är nödvändiga för att säkra Ericssons långsiktiga konkurrenskraft och teknik- och tjänsteledarskap”, skriver Ericssons VD Jan Frykhammar i ett pressmeddelande.
Företaget tänker sig att personalminskningen ska göras som ”en kombination av frivillig avgång, nerdragningar och andra alternativ såsom outsourcing”. Samtidigt nämns att man har för avsikt under de kommande tre åren nyanställa 1 000 personer till forskning och utveckling direkt från universiteten.
Fackföreningen Unionen tycker istället att Ericsson borde ta vara på den nuvarande personalen istället för att rekrytera nytt folk.
– Ericsson har planerat en kompetensväxling sedan länge för att matcha branschens framtida behov och de är skyldiga att se till att den befintliga personalen kan hänga med istället för att göra sig av med lojala medarbetare.

Ericsson har idag 16 000 anställda i Sverige, vilket innebär att var femte får gå om varslet verkställs.

Per Leander

Dela