S-studenternas ruttna bostadsfjäsk

bygge_sumpan_2015_

Ledaren # 33 2016

▶ Bygg hyresrätter efter behov – inte marknad

▶ Bryt fastighetskapitalets makt över byggandet

▶ Försvara en rättvis hyressättning

Under våren rasade en debatt om hur studenter vid handelshögskolorna ”marinerades i omoraliska värderingar” och tränades i att se till vinstmaximering istället för samvete. Studier visade att ekonomistudenter hade en mer positiv inställning till girighet än andra studenter och Handelshögskolan i Stockholm kritiserades för att ha lagt ned sin enda kurs i etik. Allt förstås upprört tillbakavisat av skolans rektor.
Hur lyckosam utbildningen ändå är – ur den borgerliga vinstjaktens perspektiv – framgick häromdagen av ett stort uppslaget inlägg i Dagens Nyheter från den socialdemokratiska ekonomklubben vid Handelshögskolan i Stockholm (12 augusti). Avskaffa bruksvärdessystemet för hyresrätter och inför en friare prissättning så att byggbolagen bygger mer och segregationen minskar, var s-studenternas paroll. Svenska nationalekonomer är nämligen, enligt studenterna, eniga om att hyresreglering bidrar till bostadsbrist. Dels bygger inte fastighetsbolagen hyresrätter om det inte blir mer lönsamt. Dels bor gamla kvar i för stora hyreslägenheter eftersom hyrorna är för låga. Bostadskö istället för marknad leder dessutom till att unga, utrikes födda och frånskilda får bo i mindre attraktiva områden – utan att hyran där är så mycket lägre. Istället är det välbärgade medelålders svenskar som får ett subventionerat hyresboende i centrala lägen.

Kampen mellan höger och vänster leder, menar s-studenterna, ofta till dödlägen i politiken, då måste ena sidan – i detta fall alltså arbetarrörelsen – omformulera sin ståndpunkt. Så kanske den borgerliga sidan kan ”ta förnuftet till fånga” och i gengäld återinföra fastighetsskatten. Utspelet som helhet var försett med infantil akademisk uppmaning att visa hur ”forskning kan trumfa ideologiska skygglappar.”
Vilken forskning? Hyresgästföreningen lät i fjol publicera en omfattande studie (Den svenska hyresmarknaden scenarioanalys, maj 2015) – genomförd av just ekonomer – kring följderna av att avskaffa hyresregleringen och införa marknadshyror. Inom Stockholm stad skulle hyrorna öka med 63 procent och i länet med 40 procent. Det handlar alltså om en generell ökning även i förorterna, inte bara för någon till äventyrs bortglömd lyxvåning i city. Förlorarna skulle bli både låg- och medelinkomsttagare som skulle överföra 17,8 miljarder kronor per år till fastighetsföretagen. Att marknadshyror skulle styra resurserna dit de bäst behövs trodde studien inte alls på och visade hur ”marknadsmisslyckanden” också slagit mot länets bostadsmarknad.

Att marknadshyror gynnar de tjockaste plånböckerna krävs ingen genialitet för att utröna. Det räcker med en smula logik plus en blick på omvärlden. S-studenternas föreställning att marknadshyror förbättrar integrationen är lika verklighetsfrämmande. Varför skulle låginkomsttagare med utländsk bakgrund ha bättre råd att bo i attraktiva lägen om hyran fördubblas? Bostadsbidrag – åtminstone under en övergång – menar s-studenterna. Och efter ”övergången”?
Kvalitén på Handelshögskolans utbildning exemplifieras kanske bäst av s-studenternas löjeväckande jämförelse med den fria prissättningen för bostadsrätter. Bland bostadsrättsinnehavare är segregationen inte lika stor som i hyresbeståndet, sägs det. Nehej? Och skulle orsaken vara att hyrorna i attraktiva stadsdelar är för låga? Vilken egenartad mekanism som utestänger låginkomsttagare genom alltför låga kostnader! Kan det inte snarare vara just kösystemet som spelar roll när det gäller hyresrätterna – och gynnar dem som hunnit stå i kö länge? Med en annan modell som även tar hänsyn till nykomlingar på bostadsmarknaden, skulle knappast lägre hyror hindra integrationen.

S-studenternas rappakalja flåsar i själva verket fastighetskapitalets och borgarnas bostadspolitiska begär i nacken. Att tvinga fastighetsbolagen att bygga – eller som under den sociala bostadspolitikens dagar – bygga kommunalt, ligger inte inom handelsstudenternas föreställningsvärld. Istället ska äldre drivas från sina hem genom hyreschocker och låg- och medelinkomsttagare inbillas att avreglerade hyreshöjningar leder till bättre integration. När det istället handlar om miljardöverföringar från hyresgästernas hushållskassor till fastighetsföretagen.
Varför i all sin dar föreslår s-studenter sådant? Genom den kritiserade ekonomutbildningens hjärntvätt? Kanske. Eller också just som ett utspel om taktisk byteshandel: ni borgare får avreglerade hyror, vi får fastighetsskatt. I båda fallen är det lika illa – och ett vittnesmål både om handelshögskolornas amoraliska utbildning och det intellektuella förfallet inom socialdemokratin.

”Det är naivt att tro” att politiska dödlägen ”kan lösas genom att den ena sidan lyckas övertyga den andra med förnuftiga argument”, inledde s-studenterna sitt inlägg. Därför föreslår de istället en bedräglig och rutten byteshandel.
För hyresgästerna och arbetarrörelsens mindre fjäskiga delar gäller istället att sätta hårt mot hårt. Bygg hyresrätter efter behov. Bryt fastighetskapitalets makt. Försvara en rättvis hyressättning. Goda bostäder till rimliga hyror var juvelen i välfärdsbyggets krona. Den ska vi återerövra.

Dela