Sydafrika: Repression i Coronakrisens spår

▶ Militarisering av samhället för att hålla folket i schack

▶ Sociala rörelser informerar om Covid-19 och delar ut handsprit

▶ Arbetet mot Corona stärker kampen mot storföretagen

INTERVJU

– Nonhle är precis på väg ut med bilen och sin livvakt, säger hennes man Dick Forslund på telefon från Sydafrika.
Det är fjärde gången som Nonhle Mbuthuma , talesperson för Amadiba Crisis Committee (ACC), åker ut till byarna på Vilda kusten med bilen fullastad med handsprit. Nästan varje ”homestead” har fått besök. 850 små flaskor med handsprit har kommittén spridit i de sex byarna.
I samband med utdelningen av handsprit och ansiktsmasker informerar kriskommittén också om vad som gäller i övrigt för att undvika Coronasmitta – hålla distansen, tvätta händerna, håll dig undan om du är förkyld eller har andra symptom som skulle kunna vara Corona. Fyra större informationsmöten har arrangerats.
ACC hoppas att detta grundläggande organisationsarbete hindrar Coronasmittan från att bita sig fast hos befolkningen på Vilda

Dick Forslund. Foto: Emma Lundström

Kusten. Det är svårt att hålla sig till restriktionerna – befolkningen i Amadiba lever på jordbruk, fiske och boskapsskötsel, de måste ge sig ut i markerna och arbeta tillsammans för att ha något att leva av.
Att sitta i karantän i en ”rondavel” – en traditionell rund hydda, vanlig i Södra Afrika – är heller inte stor idé, hela familjer bor tillsammans i husen i byarna och det är relativt trångt.
Det enda sättet att försöka undvika smittan är därför att vara mycket noga med grundläggande hygien. Amadiba Crisis Committee har satsat på att organisera ungdomarna till att sprida budskapet och utgöra goda exempel.

Sydafrika har, som i många andra länder, beslutat om total lock down, det vill säga att stänga ner alla samhällsfunktioner och säga åt befolkningen att hålla sig hemma. En strategi som inte fungerar särskilt väl i ett samhälle där många människor måste kunna ta sig ut för att tjäna sitt dagliga levebröd och hundratusentals bor ihop-packade i slum- och kåkstäder.
Militariseringen av samhället har ökat radikalt för att hålla folk i schack. 5 april hade smittan krävt 19 liv, men polisen har skjutit ihjäl åtta. ACC:s bil med handsprit och masker blev stoppad och kvarhållen av polisen i två timmar vid provinsgränsen till Eastern Cape i veckan trots att den var igenkänd sedan tidigare turer.
Tidigare på dagen hade kommittén lyckats dela ut nödvändig handsprit även till områdets två vårdkliniker, där sådan utrustning fattades. ACC är den enda aktör som har distribuerat utrustning och information i områdena.
– ACC säger till regeringen att en modell inte passar alla, säger Dick Forslund angående livet i byarna på kusten. Vi kan inte ha en

Nonhle Mbuthuma foto: Emma Lundström

”lock down” på landsbygden. Befolkningen måste ha rätt att ägna sig åt småskaligt jordbruk och fiske som det bästa sättet att bekämpa epidemien. HIV och AIDS drabbade landsbygden hårt på grund av bristen på information. Därför beslöt ACC att inte låta historien upprepa sig denna gång.

Amadiba Crisis Committee har varit den viktigaste kraften i den sociala och politiska kampen mot gruvdrift och motorvägsbyggen på Vilda kusten. I drygt femton år har befolkningen lyckats göra motstånd mot ett australiskt gruvföretag och det nationella vägföretaget Sanral, vars verksamheter hotar att ödelägga jordbruk, tillgång på vatten, allt normalt liv i byarna på kusten och dessutom förstöra den kustremsa som är ett av världens rikaste naturskyddsområden.

Men vad händer med gruvföretagen och vägbolaget nu? Har all sådan verksamhet lagts ner för tillfället, på grund av coronan?
Dick Forslund skrattar i telefonen:
– Nej, inte på grund av coronan. Det australiska gruvbolaget och staten fortsätter brottas mot ett domslut för två år sedan som gav byarna vetorätt. Det statliga vägbolaget Sanral tilldelades ett mycket allvarligt slag vid massmötet på alltinget den 23 januari. Sanral förbjöds att fortsätta innan byarna beslutat var den planerade motorvägen ska dras.

Att sitta i karantän i en ”rondavel” med hela familjen är vanskligt. Rondavel är de traditionella runda hus som är vanliga bostäder över hela södra Afrika. Foto: Jonatan Johansson

I Sydafrika finns ett sorts dubbelt maktsystem, med traditionella ledare och moderna, valda politiska ledare. Den traditionella lagstiftningen, som bland annat ger ursprungsbefolkningen äganderätt till marken de lever på, har enligt konstitutionen lika stark ställning som moderna lagar. På kusten har befolkningen stöd av sin traditionella ledning mot stat och bolag, något som är tämligen unikt.

Dick berättar att ACC kräver att motorvägen ska dras i inlandet, långt från de blockerade gruvplanerna. I ett senare möte med traditionella ledare visade ACC med dokument att Amadiba’s hövding sedan länge var rekryterad av både gruvbolag och Sanral. Det var svart på vitt om allt det som många hittills inte velat tro på.
Sanral och gruvlobbyn gick också på allvarliga nitar när de i december försökte göra sig av med kustens lokala traditionella hövding, som är en kvinna.
– ACC:s ställning har stärkts något oerhört på sista tiden. Och sedan mötet i januari stöds kommitténs arbete även av befolkningen i Amadibas inland, innanför Vilda Kusten. Det går inte att köpa deras stöd med fagra löften längre, säger Dick Forslund och låter hoppfull när vi avslutar samtalet mellan Stockholm och Port Edward.

Eva Nikell

Dela