Masken som symbol i det amerikanska kulturkriget

Foto: leo2014 från Pixabay

▶ Maskanvändningen har politiserats i USA

▶ Symbol för klyftan mellan höger och vänster

KOMMENTAR

Fredagen 22 maj spreds bilder över världen som visade USA:s president, Donald Trump, på besök i en Fordfabrik i Michigan. Inget märkvärdigt med det. Om han inte hade varit iförd en mörkblå ansiktsmask. I dessa virustider borde detta kanske inte leda till någon större uppmärksamhet, men genomslaget blev enormt, både i traditionella och sociala medier.
Ansiktsmasken har nämligen blivit den ultimata symbolen för den politiska och kulturella klyftan mellan högern och vänstern i USA och bland just Donald Trumps anhängare är motståndet mot att bära mask både stort och påtagligt.
Klyftan mellan höger och vänster, när det gäller frågan om ansiktsmaskanvändning, tydliggjordes i hög grad i slutet av april. Då struntade vicepresidenten, Mike Pence, i att använda ansiktsmask när han besökte en klinik i Minnesota där Covid-19-patienter behandlades. Efter att bilder hade spridits av en masklös Pence, omgiven av läkare och patienter med mask, utsattes han för kritik från vänsterhåll. Samtidigt menade konservativa tyckare att denna kritik var ytterligare ett exempel på en annalkande förmyndarstat.
Den politiska motsättningen kring ansiktsmasker märktes även när politikerna i Representanthuset skulle rösta om ett stödpaket för de som drabbats ekonomiskt av Covid-19. Samtliga företrädare för Demokraterna var iförda mask medan en stor grupp republikanska kongressledamöter vägrade ta på sig någon.
Av de amerikaner som röstar på Demokraterna uppger 76 procent att de bär mask när de lämnar hemmet. Motsvarande siffra bland republikaner är 59 procent. Detta enligt en mätning genomförd av nyhetsbyrån Associated Press i samarbete med Center for Public Affairs Research.
För dem som har en progressiv politisk inställning, har ansiktsmasken blivit en symbol för att de tar pandemin på allvar. På högerkanten har ansiktsmasken istället blivit en symbol för vad som uppfattas som en överreaktion på följderna av Covid-19.
Striden om maskerna visar på hur i princip allting i det polariserade USA idag kan politiseras och bli ännu ett sätt att markera tillhörigheten med den egna gruppen.

Det finns flera möjliga orsaker till att ansiktsmasker blivit det senaste stridsområdet i det amerikanska kulturkriget. En anledning är Donald Trump själv och hans uttalade aversion mot att bära mask.
När den amerikanska hälsovårdsmyndigheten CDC:s rekommendation om att bära mask kom i början av april, kommenterade Trump detta på en presskonferens: ”När det gäller maskerna kommer det att vara frivilligt. Du kan använda dem, men du behöver inte det. Jag väljer att inte göra det. Det kan vara bra. Det är bara en rekommendation.”
Tidskriften Politico har pekat på betydelsen, både av detta utspel och av hur presidentens har agerat efteråt, eftersom det påverkar hur hans stora supporterskara beter sig.
Trump har varit mycket noga med att aldrig framträda offentligt iförd ansiktsmask. Bilderna på honom iförd mask var inte pressbilder tänkta för publicering utan tagna inne på fabriken i delstaten Michigan i samband med en guidad tur. Anledningen till att de ändå läckte ut var att Michigans statsåklagare kritiserade Trump och menade att presidenten agerade som ett grinigt barn i sin vägran att använda mask. Delstaten införde i april ett krav på maskanvändning för den som är nära andra människor i en inomhusmiljö utanför hemmet.
Nikole Hannah-Jones – journalisten på The New York Times Magazine som nyligen belönades med ett Pulitzerpris för sitt projekt om de långsiktiga konsekvenserna av slaveriet – har lyft fram en annan orsak till maskmotståndet inom den amerikanska högern. Hon har pekat på att etniska minoritetsgrupper, och i synnerhet afroamerikaner, har varit kraftigt överrepresenterade bland de som drabbats av Covid-19.
Detta verkar ha skapat en falsk föreställning bland de som motsätter sig mask och förespråkar ett borttagande av alla Covid-19-restriktioner. En föreställning om att viruset är något som inte berör dem. I linje med detta skriver Elie Mystal, 21 maj, i tidskriften The Nation att ”de som mest aggressivt driver linjen om att öppna upp samhället, vet precis vilkas liv de inte är intresserade av att skydda: etniska minoriteters, äldre människors, arbetares”.

Det är möjligt att maskmotståndet, trots allt, är på väg att minska bland republikanerna. Ett exempel på det är att Brad Parscale, som leder Donald Trumps återvalskampanj, nu har låtit ta fram masker märkta ”Trump 2020”. Syftet med det är troligen inte främst att skydda människor utan att få politiska anhängare att bli mobila annonspelare för kampanjen och samtidigt öka intäkterna för den.
Just den ekonomiska aspek­ten är något som Arwa Mahdawi lyfter fram i Guardian. Där påpekar hon att en betydande del av intäkterna för maskförsäljningen donerats till Trumpkampanjen. De som köper dessa masker är, i likhet med Trump själv, inte helt konsekventa i sitt handlande.

Hälsomyndigheternas upp­maningar om att använda mask har fått många butiker att sätta upp skyltar där de uppmanar kunder att bära mask. Det finns dock affärsägare som valt att gå en helt annan väg.
Tidskriften Vice tog nyligen upp exempel på affärer som satt upp skyltar där det meddelas att personer med ansiktsmask inte är välkomna i butiken. Vice noterar att detta budskap ofta kombineras med politiska angrepp på framträdande politiker bland Demokraterna. Åtminstone en av dessa butiker, Alvin’s i delstaten Kentucky, sålde samtidigt Trumkampanjens ansiktsmasker.
Inställningen till att bära ansiktsmask bland progressiva i USA kan sammanfattas med ett citat ur Elie Mystals artikel You Can’t Mask Stupid i The Nation: ”En person som går omkring utan mask signalerar inte att de inte bryr sig om sitt eget liv. De skriker ut att de inte bryr sig om ditt. De är beredda att bli den som dödar dig eftersom det enda liv de värdesätter är deras eget.”

Emma Lundström

Dela