Vänsterpartiet vill ”storsatsa” på förlossningsvården

Foto: Bridget Coila cc-by-sa

► Kräver mer än 400 miljoner i vårbudgeten

► Ska vara mer än en engångssatsning

► V vill betala genom förändringar i skattesatserna

På senare tid har larmrapporterna om krisen i svensk förlossningsvård duggat tätt. Som ett svar går nu V ut på sin hemsida (16/3) och meddelar att man i budgetförhandlingarna med regeringen (den komplettering av 2017-års statsbudget som offentliggörs 18/4 och som går under epitetet ”vårbudgeten”) kräver ”storsatsningar”. Här skriver man att dåliga arbetsvillkor präglar förlossningsvården. Barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor sägs inte hinna sköta sitt jobb och de oroar sig över patientsäkerheten. Dessutom understryks att Sverige ligger relativt högt i den internationella statistiken över förlossningsskador.
– Vi ser ju att det är en stor kris: att bli förälder ska ju vara ett av de finaste ögonblicken i ens liv men många ser fram mot förlossningen med oro, för man vet att det är ont om platser och man läser krisrapporterna i media. Nu vill vi göra något åt det här och göra en riktig storsatsning på förlossningsvården över hela Sverige, säger partiledaren Jonas Sjöstedt till Ekot.
Vad har då V för utgångsbud i förhandlingarna med regering­en?
– Förra gången fick vi 400 miljoner per år. Jag hoppas att det blir mer den här gången, och att det inte bara blir en engångssatsning utan något som fortsätter, förtydligar Sjöstedt.

Därtill presenterar Sjöstedt, och partiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson, två förändringar av skatterna som man säger sig kommit överens med regeringen om, och vilket beräknas ge tre miljarder ytterligare till statskassan (Svenska Dagbladet, 19/3). För det första handlar det om att uppräkningen för att betala statlig skatt, den så kallade skiktgränsen, begränsas. Det ekonomiska överslaget är att detta ska ge 2,7 miljarder kronor i ökade skatteintäkter. I sammanhanget är det endast personer med en inkomst på över 38 200 kronor i månaden som berörs av förändringen.
För det andra skriver Sjöstedt/Andersson att man enats med regeringen om att höja skatten för den som bor utomlands men får inkomster från Sverige från 20 till 25 procent, vilket beräknas ge ett ekonomiskt tillskott på 0,3 miljarder kronor.
Däremot meddelar Sjöstedt/Andersson att man inte i förhandlingarna med regering­en fått respons för kraven om att återinföra förmögenhets­skatten och höja beskattningen på aktieutdelningar samt värdepapper.

Anders Karlsson

Dela