Myt att man inte får prata om invandringen

I början av juni presenterade Institutet för mediestudier antologin Migrationen i medierna –  men det får en väl inte tala om. I studien granskas bland annat hur stora svenska tidningars ledarsidor har förhållit sig till invandringen under de senaste fem åren.
Studien innefattar ett tusental ledarartiklar och i de fall där den dominerande gestaltningen har haft en värderande slagsida är det samtidigt tydligt att en negativ gestaltning av invandring har varit betydligt vanligare än en positiv gestaltning, skriver Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, som är en av forskarna bakom studien.
Mest negativ till invandringen har Svenska Dagbladet varit, följt av Expressen. Minst negativ – och mest balanserad/neutral – har gestaltningen varit i Aftonbladet. Den negativa bilden har fördubblats under de fem åren, från 16 procent negativa ledarartiklar 2010, till 33 procent 2015. Sett över hela tidsperioden har 17 procent av ledarartiklarna dominerats av en negativ gestaltning medan endast 3 procent har dominerats av en positiv gestaltning av invandring.

I motsats till den av Sverige­demokrater odlade myten om att ”man inte får prata kritiskt om invandringen” utan att kallas rasist, visar studien alltså att den slagsida som finns i media handlar om att lyfta fram problem förknippade med invandring. Det ligger för övrigt i linje med forskning som visar att även nyhetsjournalistiken har en stark tendens att fokusera på problem snarare än positiva företeelser vad gäller till exempel invandrartäta förorter.

Per Leander

Dela