Aktivister varnar för Stockholmshyra

Nej till marknadshyras nya kampanj är inriktad mot den så kallade Stockholmshyran som Stockholms kommunala bostadsbolag och Hyresgästföreningen ska förhandla om redan nästa vecka.

I helgen den 9–10 oktober hålls årets upplaga av konferensen Bostadsvrålet, liksom i fjol i digitalt format. Årets tema är ”Rätten till ett värdigt hem – en annan bostadspolitik är möjlig”. Här samlas aktivister och forskare i ett antal panelsamtal och föredrag kring ämnen som renovräkningar, lägesfaktorn (vilket en av januariavtalets utredningar handlade om), tillgänglighet i bostadsområden och hyresfrysningar.
Bland de deltagande organisationerna finns Allt åt alla, Alla ska kunna bo kvar och Ort till ort. Det blir även ett tyskt gästspel av aktivister från kampanjen Deutsche Wohnen & Co Enteignen, som nyligen fick med sig en majoritet av rösterna i en folkomröstning om att expropriera 240 000 hyreslägenheter i Berlin.
Ännu en programpunkt hålls av kampanjen Nej till marknadshyra, som håller sitt första stormöte efter den stora demonstrationen i Stockholm i september. Mötets rubrik är ”Utvärdering av delsegrar och nya hot. Hur går vi vidare?”, och ett sådant hot har man redan identifierat. Deras nya kampanj är inriktad mot den så kallade Stockholmshyran som Stockholms kommunala bostadsbolag och Hyresgästföreningen ska förhandla om redan nästa vecka. Nej till marknadshyra har startat en namninsamling med rubriken Nej till hyreschock genom Stockholmshyror, och tar återigen hjälp av kampanjorganisationen Skiftet, denna gång för att sätta press på Hyresgästföreningens förhandlare.
Förhandlingarna utgår från ett principavtal som slöts för tre år sedan, där man utifrån antal faktorer ska genomföra en ”systematisk hyressättning”, men Nej till marknadshyra liksom en av Hyresgästföreningens hyresförhandlingsdelegationer varnar för att detta enbart skulle medföra höjda hyror för de allra flesta lägenheter, och inga sänkningar alls. Därför menar Skiftet att det snarare är fråga om ”systematisk hyreshöjning”. Mycket riktigt står det i avtalet mellan bolagen occh Hyresgästföreningen att ”en enskild lägenhet, som huvudregel, inför implementeringen av ny bruksvärdeshyra, [kan] stå inför antingen en fryst eller en höjd hyra”.
Systemet ska innebära hyreshöjningar med upp till 250 kronor i månaden per år under sex år. Hyran kan alltså öka med upp till 1 500 i månaden under den perioden, men detta är dessutom utöver de vanliga årliga hyreshöjningarna. En ny hyresgäst som flyttar in under denna intrappningsperiod ska enligt avtalet redan från början betala den ”nya bruksvärdeshyran” som intrappningen till slut ska landa i, och får alltså en högre hyra än föregående hyresgäst.
Rasmus Klockljung
■ Det fullständiga programmet för Bostadsvrålet finns på www.bostads­vralet.se/. Sändningen sker på Youtube och Facebook samt för anmälda deltagare via Zoom.
Dela