Bulletinhärvan visar vart vi alla är på väg

Ledaren # 11 2021

▶ Framgångsideologi med religiöst ursprung

▶ Rikedomsdyrkan parad med svaghetsförakt

▶ I högersverige kan dessa krafter släppas lös

 

Konflikterna mellan redaktion och ägare på högermedieprojektet Bulletin är inte bara en pinsamhet för vänstermänniskor att gotta sig i, den kan också berätta något viktigt om vår samtid och nära framtid. Vilka är dessa aggressiva, respektlösa ägare som osar förakt mot ”gammelmedia”, samtidigt som de kallar sig själva konservativa? Hur dök de upp, alla dessa rika hetsporrar och var fick de sin världsbild ifrån? Svaret kan kanske lite överraskande hittas i artonhundratalets USA.
I den kalvinistiska lära som genomsyrade den unga nationens protestantiska nybyggarkultur sågs varje yttre motgång ett bevis på din eviga fördömelse. Vise versa sågs framgång i livet som en biljett till himmelriket. Detta ledde kanske inte så oväntat till en rätt överspänd kultur där varannan tonåring drabbades av neuroser, övertygade om att deras hormonsvängningar inte bara kunde leda till att den senaste skörden slog fel, utan också ledde till att hela familjen dömdes till evig förbannelse. En kultur som suddade ut gränsen mellan yttre och inre liv ledde helt enkelt till att människor levde med nerverna på utsidan.

Inte att undra på att artonhundratalet blev ett århundrade av uppgörelse med en kultur av inpyrd helvetesfruktan. Men alla kulturella uttryck dragna till sin spets tenderar att generera sin motsats och fram växte under århundradets slut en ny sorts protestantisk kultur där man ställde kalvinismen på huvudet och bara spegelvände kosmologin. Istället uppstod en dyrkan av positivt tänkande och materiell framgång, som med US-amerikansk ekonomisk och kulturell dominans spred sig över världen. En skepnad denna strömning tog sig var i tankegodset om ”positivt tänkande” som ligger till grund för all möjlig självhjälpslitteratur, kvasivetenskapligt mumbojumbo om hur positiva tankar attraherar rikedom och framgång genom ”kosmisk magnetism”.
Den andra skepnaden är mindre uppenbar men desto mer försåtlig – och mer ideologiskt framgångsrik: Framgång och rikedom som bevis på att du är god och rättrådig, inte i livet efter detta, utan här och nu. Hela den politiska våg som brukar kallas konservativ, men som snarare borde benämnas som radikalt reaktionär är inpyrd av detta tankegods.
Det är ingen slump att Ebba Busch inte backar för en moraliskt tveksam husaffär, trots att det drabbar hennes popularitetssiffror. Det kan tyckas otaktiskt och ovettigt, men är helt i linje med den ideologi som förvandlat KD från småputtriga mjukborgare till ett dagens iskalla hårda-tag-höger. Samma ideologi sipprar in i hela samhället och hotar att köra över oss som en ångvält om riksdagsmajoriteten blir en annan. Makt ger rätt, pengar ger rätt. Rätt till vadå? – frågar du. Rätt till precis vad som helst.

Precis som kalvinismen skapade nervknippen odlar dess ideologiska barnbarn nu miljonärer fyllda av självtillräcklighet, aggressiv narcissism och, detta är nästan det viktigaste, ett grundmurat förakt för svaghet. I den hårda högerpolitiken syns framgångsdyrkandets baksida. Framgång visar på rättfärdighet, men följaktligen betraktas också de mindre framgångsrika som underlägsna människor. Därför är Bulletinhärvan så avslöjande för det samhälle den så kallat konservativa högern försöker genomföra. På Bulletin befinner sig plötsligt alla högprofilerade tuff-högerskribenter i underläge. Skribenter som gjort karriär av att hävda att ingenting handlar om makt – att allt är en fråga om att ta sig i kragen, vara disciplinerad och hårt arbetande för att nå framgång – upptäcker plötsligt hur det är att stå maktlös inför en självrättfärdigad ägare.

Här ser vi mekanismerna bakom figurer som Trump, Berlusconi och Bolsonaro. Just nu byggs en ohelig allians med de samhällslager som ser sig som förlorare i den globala nyliberalismen, som drömmer om erkännande i en ny nationalistisk gemenskap.
Vad dessa drömmare inte förstått är att de banar vägen för en härskande klass som föraktar dem alla. Det är fler än Alice Teodorescu Måwe som kommer att få mikrofonen avstängd i det Sverige de högerradikala drömmer om.

Dela