Gasa eller bromsa i Västra Götaland?

Branka Djukanovic (infälld) och Johnny Magnusson (M) till höger, Foto: Catharina Fyrberg

► Politiker vill ha färre anställda för en balanserad budget

►Vårdförbundet talar om kaos och vill se fler händer i vården

Sjukvården i Västra Götaland har anställt för mycket personal. Det hävdade Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande, under en budgetdebatt i Västra Götalands Regionfullmäktige. Magnusson menar att stora besparingar måste göras för att hamna i ekonomisk balans.
Enligt Johnny Magnusson har antalet anställda inom vården ökat med 1200 personer under 2017.
– Då tog man i lite för mycket och anställde lite för många. Man behöver se över så att man kommer i balans, sa han under en debatt om detaljbudgeten i Regionfullmäktige under förra veckan.
De anställda inom vården i regionen ställer sig frågande till Magnussons beskrivning.
Överbeläggningar, stängda vårdplatser, längre väntetider och ökade kostnader för hyrpersonal, allt på grund av personalbrist, ger nämligen en helt annan bild av problemen för vården i Västra Götaland.
– Det är som att vi lever i helt olika världar. säger Branka Djukanovic, sjuksköterska och styrelseledamot i Vårdförbundet Västra Götaland, och berättar att Vårdförbundets medlemmar ute på de olika avdelningarna går på knäna under den växande arbetsbelastningen.
Hon fortsätter:
– Vi pratar med våra medlemmar dagligen, och för dem är gränsen nådd. Många lämnar yrket helt. Det är ett tecken för mig på att folk har fått nog!

Branka Djukanovic säger att det är ett stort slöseri med resurser att arbetsförhållandena är så dåliga att medarbetare som har utbildat sig tre år på högskolan och skaffat ett legitimerat yrke inte vill stanna.
– Våra kollegor lämnar yrket för att de helt enkelt inte orkar mer.
Övertiden inom vården i regionen ökade 2017 med fyra procent jämfört med året innan. Det är framför allt bristen på sjuksköterskor som har gjort att kvalificerad övertid för sjuksköterskor ökat.
– Arbetsmiljön för våra yrkesgrupper är tuff, och man ser inte att arbetsgivaren gör någonting för att påverka deras arbetsmiljö till det bättre genom att förbättra villkoren för våra yrkesprofessioner, fortsätter hon.
– Situationen nu är akut. Arbetsgivaren säger att det är brist på sjuksköterskor, men problemet är snarare att det är brist på bra arbetsgivare som ger bra arbetsvillkor.
Branka efterlyser handling från politikerna i regionen, och inte bara tomma ord.
– Det får inte bli tomma floskler inför valet, utan vården är någonting som måste hålla oavsett om det är valår eller inte.

Erik Edlund

Dela